Isahluko 6

UNkulunkulu uSomandla, iNhloko yezinto zonke, uphethe amandla Akhe obukhosi asuka esihlalweni Sakhe sobukhosi. Ubusa phezu kwezulu nomhlaba nezinto zonke futhi uyasiqondisa emhlabeni wonke. Siyohlala siseduze Kwakhe ngazo zonke izikhathi, futhi siye phambi Kwakhe ngokuthula; ngeke silahlekelwe ngisho ngumzuzu owodwa, futhi kukhona izinto zokufundwa kuzo zonke izikhathi. Isimo esisizungezile kanye nabantu, izindaba nezinto, konke kuvunyelwe yisihlalo Sakhe sobukhosi. Ungabi nenhliziyo ekhonondayo, uma kungenjalo uNkulunkulu ngeke akunikeze umusa wakhe. Lapho kwehla ukugula kungenxa yothando lukaNkulunkulu, futhi izinhloso Zakhe ezinhle nakanjani zingemuva kwakho. Noma ngabe umzimba wakho uzwa ubuhlungu, ungathathi imiqondo kuSathane. Dumisa uNkulunkulu phakathi kokugula futhi uthokozele uNkulunkulu phakathi kokudumisa kwakho. Ungaphelelwa yisineke lapho ubhekene nokugula, qhubeka nokufuna futhi ungayeki, futhi uNkulunkulu uyokhanyisa ukukhanya Kwakhe kuwe. Wayekholwa kangakanani uJobe? UNkulunkulu uSomandla ungudokotela onamandla onke! Ukuhlala ekuguleni kungukugula, kodwa ukuhlala emoyeni kungukuphila. Uma unomphefumulo owodwa nje, uNkulunkulu ngeke akuyeke ufe.

Phakathi kithi sinokuphila okuvukile kukaKristu. Ngokungephikwe, sintula ukholo ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angabeka ukholo lwangempela phakathi kithi. Izwi likaNkulunkulu limnandi impela! Izwi likaNkulunkulu lingumuthi onamandla! Beka odeveli noSathane ehlazweni! Uma siqonda izwi likaNkulunkulu siyoba nokwesekelwa futhi izwi Lakhe liyosindisa izinhliziyo zethu masinyane! Lixosha zonke izinto lenze konke kube nokuthula. Ukholo lufana nebhuloho lezingodo elihamba umuntu oyedwa, labo ababambelela ngokwedlulele ekuphileni bayoba nobunzima ekuliweleni, kodwa labo abazimisele ngokuzinikela bangawela ngaphandle kokukhathazeka. Uma umuntu enemicabango yokungabaza nokwesaba, wenziwa isiwula nguSathane. Wesaba ukuthi sizowela ibhuloho lokholo ukuze singene kuNkulunkulu. USathane wakha yonke indlela engenzeka ukusithumelela imicabango yakhe, kufanele sihlale sithandazela ukuthi ukukhanya kukaNkulunkulu kukhanye kithina, futhi kufanele sihlale sithembela kuNkulunkulu ukuthi asihlanze ebuthini bukaSathane. Siyohlala sizilolonga emimoyeni yethu ukuba sisondele kuNkulunkulu. Siyovumela uNkulunkulu abuse phezu kokuphila kwethu.

Okwedlule: Isahluko 5

Okulandelayo: Isahluko 7

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp