Isahluko 7

Ukuphakama kwezimo ezisizungezile kusheshisa ukukhosela kwethu emoyeni. Ungenzi ngenhliziyo eqinile, ungakuzibi ukuthi uMoya oNgcwele ukhathazekile noma cha, ungazami ukuhlakanipha futhi ungabi nokunganaki nokwaneliswa ngoyikho noma wenze ihaba ngobunzima bakho; into eyodwa okufanele uyenze ukukhonza uNkulunkulu ngokomoya nangeqiniso. Awukwazi ukushiya amazwi kaNkulunkulu ngemuva noma ungawalaleli; kufanele uwabheke ngokunakekela, uphinde ukufunda kwakho ukuthandaza, futhi uqonde ukuphila okuphakathi emazwini. Ungenzi okungenamsebenzi ngokuwagwinya ngaphandle kokuzinika isikhathi sokuwahlafuna. Uyethembela emazwini kaNkulunkulu kukho konke okwenzayo? Ungakhulumi kakhulu njengengane bese udideka lapho sekuqhamuka okuthile. Kufanele unyakazise umoya wakho njalo ngehora lalo lonke usuku, ungaxegisi nangomzuzu owodwa. Kufanele ube nomoya okhaliphile. Noma uhlangana namuphi umuntu, isigameko, noma into, uma uza phambi kukaNkulunkulu uyoba nendlela yokulandela. Kufanele udle futhi uphuze amazwi kaNkulunkulu nsuku zonke, ucabange amazwi Akhe ngaphandle kokunganaki, ufake amandla engeziwe, ukwenze ngokufanele kuze kufike emininingwaneni yonke futhi uzihlomise ngeqiniso eliphelele ukuze ugweme ukuqonda ngokungeyikho intando kaNkulunkulu. Kufanele wandise umklamo wokuhlangenwe nakho futhi ugxile ekuzweni amazwi kaNkulunkulu. Ngokuhlangenwe nakho uyokwazi ukuqiniseka ngokwengeziwe ngoNkulunkulu; ngaphandle kokuhlangenwe nakho, ukuthi uqinisekile Ngaye kungamazwi nje angenalutho. Kufanele sicabange ngokucacile! Vuka! Ungalokhu uthatha kancane; uma ubhekana nezinto ngendlela yokunganaki futhi ungalweli inqubekela phambili khona-ke uyimpumputhe ngempela. Kufanele ugxile emsebenzini woMoya oNgcwele, lalela ngokucophelela iphimbo loMoya oNgcwele, vulela amazwi kaNkulunkulu izindlebe zakho, yazisa isikhathi esisele bese ukhokha noma liphi inani. Sebenzisa isikhathi esikusalele bese ukhokha inani, noma ngabe liyini. Uma unensimbi, isebenzise lapho kubaluleke khona—ukwenza ukudla okuqinile; bambisisa isihluthulelo bese ugxila ekwenzeni amazwi kaNkulunkulu. Noma ngabe wenza kahle kangakanani ngengaphandle emva kokushiya amazwi kaNkulunkulu, konke akunamsebenzi. Ukwenza ngokukhuluma kuphela akwamukeleki kuNkulunkulu; uguquko kufanele lufike ngokuziphatha, isimo, ukholo, nesibindi sakho.

Isikhathi siseduze kakhulu! Noma zizinhle kanjani izinto zomhlaba, zonke kufanele zilahlwe eceleni. Ubunzima nezingozi eziningi ngeke kusidangalise, nesibhakabhaka esiwayo ngeke sisiqede amandla. Ngaphandle kwalolu hlobo lokuzimisela kuyoba lukhuni ngokwedlulele kuwe ukuba ube ngumuntu obalulekile. Labo abanezinhliziyo ezibuthakathaka futhi ababambelela ngobugwala empilweni abakufanele ukuma phambi kukaNkulunkulu.

UNkulunkulu uSomandla unguNkulunkulu ongokoqobo. Kungakhathaleki ukuthi asazi kangakanani, usayoba nesihawu kithi, izandla Zakhe nakanjani ziyosisindisa futhi usayosiphelelisa. Uma nje sinenhliziyo efuna uNkulunkulu ngempela, uma nje silandela eduze futhi singapheli amandla, futhi sifuna ngomuzwa wokuphuthuma, khona-ke ngeke neze aphathe noyedwa wethu ngokungafanele, nakanjani uyogcwalisa kithi lokho esikuntulayo futhi uyosanelisa—konke lokhu kuwumusa kaNkulunkulu uSomandla.

Uma umuntu eyigovu futhi evilapha, ephila impilo yokwanela, enokuvilapha futhi engenandaba nalutho, uyokuthola kunzima ukugwema ukulahlekelwa. UNkulunkulu uSomandla ubusa zonke izinto nezigameko! Uma nje sisabheka Kuye ezinhliziyweni zethu izikhathi zonke futhi singena emoyeni bese sihlanganyela Naye, khona-ke uyosikhombisa zonke izinto esizifunayo nentando Yakhe nakanjani iyokwembulwa kithi; izinhliziyo zethu ziyoba senjabulweni nasekuthuleni, ziqine ngokucaca okuphelele. Kubalulekile ukwazi ukuqonda intando yakhe nokuphila ngokuncika emazwini Akhe—yilokhu kuphela okungokuhlangenwe nakho kwangempela.

Kungokuqonda amazwi kaNkulunkulu kuphela lapho iqiniso lamazwi kaNkulunkulu liyokwazi ukungena khona kithi bese liba ukuphila kwethu. Ngaphandle kokuhlanganwe nakho okungokoqobo, ukwazi kanjani ukungena ngokoqobo kwamazwi kaNkulunkulu? Uma ungakwazi ukwamukela amazwi kaNkulunkulu njengokuphila kwakho khona-ke isimo sakho ngeke sikwazi ukuguquka.

Umsebenzi woMoya oNgcwele manje uqhubekela phambili ngamandla! Uma ungalandeli eduze futhi uthole ukuqeqeshwa, kuyoba lukhuni ukuhambisana nesivinini esiya phambili soMoya oNgcwele. Shesha ulethe uguquko olukhulu ungaze unyathelwe nguSathane bese ungena echibini lomlilo nesibabuli okungekho kuphunyuka kulo. Hamba ufune ngakho konke ongakwenza manje ukuze ungaphoswa eceleni.

Okwedlule: Isahluko 6

Okulandelayo: Isahluko 8

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp