Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 3

INkosi enqobile ihleli esihlalweni Sayo sobukhosi esikhazimulayo. Ifeze ukuhlenga futhi iholele bonke abantu Bayo ekubeni babonakale enkazimulweni. Iphethe izulu nomhlaba ezandleni Zayo futhi ngokuhlakanipha namandla Ayo obunkulunkulu yakhe futhi yenza iSiyoni eliqinile. Ngobukhosi Bayo yahlulela umhlaba omubi; yahlulela zonke izizwe nabo bonke abantu, umhlaba nezilwandle nazo zonke izinto eziphilayo kukho, kanye nalabo abadakwe yiwayini nokungabi nasimilo. UNkulunkulu nakanjani uyobahlulela, futhi nakanjani uyobathukuthelela futhi kulokho kuyokwembulwa ubukhosi bukaNkulunkulu. Ukwahlulela okunjalo kuyoshesha futhi kuyokwethulwa ngaphandle kokulibala. Umlilo wolaka lukaNkulunkulu uyohangula amacala abo amabi futhi inhlekelele iyobehlela noma nini; ngeke bazi ndlela yokuphunyuka futhi ngeke babe nendawo yokucasha, bayokhala bagedle amazinyo abo, futhi bayozilethela imbubhiso.

Amadodana kaNkulunkulu anqobile nakanjani ayohlala eSiyoni, angalishiyi nhlobo. Izihlwele ziyolalelisisa iphimbo Lakhe, ziyonakisisa izenzo Zakhe, futhi amazwi azo okudumisa Yena ngeke ame. UNkulunkulu wangempela ongukuphela Kwakhe ubonakele! Siyoqiniseka Ngaye emoyeni futhi simlandele eduze siphinde senze konke esingakwenza ukuze siphuthume phambili ngaphandle kokungabaza. Ukuphela komhlaba kuyembuleka phambi kwethu; impilo yebandla kanye nabantu, izindaba, nezinto ezisizungezile ziqinisa ukuqeqeshwa kwethu. Masibuyise izinhliziyo zethu ezithanda umhlaba kangaka! Masibuyise ukubona kwethu okusithiwe kakhulu! Ngeke sisanyathela siye phambili ngoba singase seqe imingcele futhi siyobamba izilimi zethu ukuze siphile ngezwi likaNkulunkulu, futhi ngeke sisaxabana ngenxa yezinzuzo nokulahlekelwa kwethu. Lahla uthando lwakho lomcebo wezwe lomhlaba! Zikhulule ekunamatheleni kumyeni wakho nasemadodakazini namadodana akho! Lahla imibono nobandlululo lwakho! Vuka, ngoba isikhathi sifushane! Umoya wakho mawubheke phezulu, bheka phezulu udedele uNkulunkulu alawule. Ungavumi ukuba ufane nenkosikazi kaLoti. Kuyadabukisa ukulahlwa! Kudabukisa ngempela! Vuka!

Okwedlule:Isahluko 2

Okulandelayo:Isahluko 4

Okuqukethwe Okuhlobene