Isahluko 30

Phaphamani, bafowethu! Phaphamani, bodadewethu! Usuku Lwami ngeke lubambezeleke; isikhathi siwukuphila, futhi ukubamba isikhathi ukusindisa ukuphila! Isikhathi asikude kakhulu! Uma nenza izivivinyo zokungena ekolishi futhi ningaphumeleli, ningazama futhi nifundele ukuhlolwa. Nokho, usuku Lwami ngeke lube nokulibala okungako. Khumbulani! Khumbulani! Ngiyanikhuthaza ngala mazwi amahle. Ukuphela kwezwe kwambuleka phambi kwamehlo enu, izinhlekelele ezinkulu zisondela ngokushesha; ingabe ukuphila kwakho kubalulekile noma ukulala kwakho, ukudla kanye nezingubo okubalulekile? Isikhathi sifikile sokuba nilinganise lezi zinto. Ningabe nisangabaza futhi ningakugwemi ukuqiniseka!

Saze sadabukisa! Saze santula! Saze saba yizimpumputhe! Saze saba nonya isintu! Empeleni anilaleli izwi Lami—ngabe ukukhuluma nani kuyize? Nisadebesela kakhulu, kungani? Kungani kunjalo? Ingabe anikaze nicabange ngakho ngaphambili? Ngizisho kobani lezi zinto? Kholwani Kimi! Ngethembeni! Ngingumsindisi wenu! NginguSomandla wenu! Qaphani! Qaphani! Isikhathi esilahlekile ngeke siphinde sifike, khumbulani lokhu! Akukho ndawo emhlabeni lapho ningathenga khona umuthi ozopholisa ukuzisola! Ngakho ngizokusho kanjani lokhu kini? Ingabe izwi Lami alikufanele yini ukuba nilicabangele ngokucophelela futhi nizindle ngalo ngokuphindaphindiwe? Aniwanaki kakhulu amazwi Ami futhi aniyikhathaleli kakhulu impilo yenu; ngingakubekezelela kanjani? Ngingakwenza kanjani?

Kungani, kuso sonke lesi sikhathi, ingabanga khona impilo yasebandleni efanele phakathi kwenu? Yingoba nintula ukholo, anizimisele ukukhokha inani, anizimisele ukuzinikela, futhi anizimisele ukuzikhandla phambi Kwami. Phaphamani, madodana Ami! Kholwani Kimi, madodana Ami! Bathandekayo, kungani ningakwazi ukucabangela lokho okusenhliziyweni Yami?

Okwedlule: Isahluko 29

Okulandelayo: Isahluko 31

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (5)

Namuhla nonke niyazi ukuthi uNkulunkulu uholela abantu emgudwini ofanele wempilo, ukuthi uholela umuntu ekuthatheni isinyathelo...

Ukwenza (1)

Esikhathini esedlule, bekunokuchezuka okuningi ngendlela abantu ababebona ngayo izinto, futhi bekungaba okungenangqondo. Ngenxa yokuthi...

Isahluko 16

Kuningi kakhulu engifisa ukukusho kubantu, ziningi kakhulu izinto okufanele ngimtshele zona. Kodwa amandla omuntu okwamukela asilela...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi