Isahluko 16

Ngemva kokubona “iNdodana yomuntu,” uNkulunkulu uMninimandla onke wazambula obala kithina njengeLanga lokulunga. Lolu uguquko lwasentabeni! Manje kuya ngokuya kuba ngokoqobo ngokwengeziwe, kuba yinto engokoqobo ngempela. Siyibonile indlela yomsebenzi woMoya oNgcwele, uNkulunkulu uqobo Lwakhe uvela emzimbeni wenyama. Akekho ngaphansi kwempatho yomuntu, noma indawo, noma ukwakheka kwendawo; wedlula imingcele yonke yomhlaba nolwandle, ufinyelela emaphethelweni omhlaba, futhi zonke izizwe nabantu bonke balalele iphimbo Lakhe ngokuthula. Uma sivula amehlo ethu oMoya siyabona ukuthi izwi likaNkulunkulu liqhamuke emzimbeni wakhe wenkazimulo; nguNkulunkulu uqobo ovela enyameni. UnguNkulunkulu ongokoqobo futhi ophelele uqobo Lwakhe. Ukhuluma nathi obala, ubhekene ubuso nobuso nathi, uyaseluleka, uyasizwela, uyasilinda, uyasiduduza, uyasiqondisa futhi uyasehlulela. Uyasihola ngesandla futhi ukukhathazeka kwakhe ngathi kuvutha njengelangabi lomlilo ngaphakathi Kuye, ngenhliziyo elangazelelayo usishesha ukuba siphaphame singene Kuye. Impilo yakhe eyedlula konke ifakwe kithina sonke, futhi bonke abangena Kuye bayokwedlula imvelo futhi banqobe umhlaba nabo bonke ababi, futhi babuse kanye Naye! uNkulunkulu uSomandla ungumzimba owumoya kaNkulunkulu. Uma ekuvuma, kuyoba njalo; uma ekukhuluma, kuyenzeka, futhi uma ekuyalela, khona-ke kunjalo; nguyena yedwa uNkulunkulu wangempela! USathane ungaphansi kwezinyawo Zakhe, emgodini ongenamukhawulo. Konke okusezulwini nasemhlabeni kusezandleni Zakhe; isikhathi sesifikile, futhi konke kuyophindela ekubeni ize leze futhi kuzalwe kabusha.

Okwedlule: Isahluko 15

Okulandelayo: Isahluko 17

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Umsebenzi Nokungena (2)

Umsebenzi kanye nokungena kwenu akukuhle neze; umuntu akagxili kakhulu endleleni yokusebenza futhi unokungacopheleli nakakhulu mayelana...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp