Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 55

Ubuntu obuvamile okukhulunywa ngabo abukho kakhulu ngaphezu kwemvelo njengoba abantu becabanga, kodwa buyakwazi ukunqoba izibopho zabo bonke abantu, izehlakalo, nezinto, sinqobe amandla endawo ezungezile, futhi buyakwazi ukusondela Kimi futhi buxhumane Nami kunoma iyiphi indawo kanye nokunoma yisiphi isimo. Ngaso sonke isikhathi niyiqonda kabi intando Yami. Lapho ngithi kufanele niphile ngokobuntu obuvamile kufanele nizibambe futhi nilawule inyama yenu. Kodwa awukunaki ukufuna ngokucophelela emoyeni, kuphela ukutheni yini okufanele uyembathe ngaphandle, uziba ukwambulwa Kwami kuwe, nokukhuthaza Kwami kuwe. Yeka ukuthi awunaki kangakanani! Awunaki ngokwedlulele! Ingabe ukwenza lokhu engikuyale ngakho kuyisenzo esikhulu? Uyisiphukuphuku! Awunaki ekugxileni ngokujulile! “Ungabi yiqabunga esihlahleni, kodwa yiba yimpande yesihlahla”—ingabe ngempela leso yisiqubulo sakho? Awucabangi! Awunaki! Uyaneliseka lapho ucabanga ukuthi unokuthile okuncane. Waze wayinaka kancane intando Yami! Kusukela manje kuye phambili naka. Ungathathi izinto kancane. Ungabi nombono ophambene! Njengoba ukhonza, sondela Kimi futhi uxoxe ngokwengeziwe Nami. Lena ukuphela kwendlela yakho yokuphuma. Ngiyabona ukuthi usuzidelile kakade, uyakwazi ukusilela kwakho, futhi uyabazi ubuthakathaka bakho. Kodwa ukumane wazi akwanele. Udinga ukubambisana Nami futhi uma usuqonda intando Yami yenze masinyane. Lena yindlela engcono kakhulu yokubonisa ukukhathalela umthwalo Wami, indlela engcono kakhulu yokulalela.

Kungakhathaleki ukuthi ungiphatha kanjani, ngifuna ukufeza intando Yami kuwe nabo bonke abangcwele, futhi ngifuna intando Yami ifezwe ngokungaphazanyiswa kuwo wonke umhlaba. Kuqaphele ngokugcwele lokhu! Lokhu kumayelana nezinqumo Zami zokuphatha! Ingabe awesabi nakancane? Ingabe awuthuthumeli ngezenzo zakho nangokuziphatha kwakho? Phakathi kwabo bonke osanta cishe akekho ongezwa intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ohlukile njengomuntu ocabangela ngokuphelele intando Yami? Ingabe uyazi? Inhloso Yami ephuthumayo manje ukufuna iqembu labantu abazokwazi ukucabangela ngokuphelele intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ngomunye wabo? Ingabe awufuni ukuzikhandla ngenxa Yami, uzinikelele Mina? Awufuni ukukhokha inani nelincane, ukunikela ngisho nomzamo omncane! Uma lokhu kuqhubeka, umzamo Wami onzima uzoba yize kini. Ngemva kokuba sengikubonisile lokho, ingabe awukaqondi ukubaluleka kwalolu daba?

“Wena ozikhandla ngempela Ngami, nakanjani ngizokubusisa kakhulu.” Uyabona! Ngikutshele lokhu izikhathi eziningi, kodwa usenokungabaza okuningi kakhulu, wesaba isimo somndeni, wesaba isimo sangaphandle. Awazi ukuthi yini ngempela ekulungele! Ngisebenzisa kuphela abantu abathembekile, abavamile, abavulekile. Bewujabula futhi uzimisele ukuba ngikusebenzise, kodwa kungani usenokukhathazeka okungaka? Ingabe amazwi Ami awakuthinti nhlobo? Ngithe ngisebenzisa wena, kodwa awukukholwa ngokuqinile lokho. Ngaso sonke isikhathi uyangabaza, wesaba ukuthi ngizokushiya. Imicabango yakho igxile kakhulu! Lapho ngithi ngisebenzisa wena lokhu kusho ukuthi ngisebenzisa wena. Kungani uhlale unokungabaza okungaka? Ingabe angikhulumanga ngokucace ngokwanele? Lonke izwi engilishilo liyiqiniso. Akukho nelilodwa izwi elingesilo iqiniso. Ndodana Yami! Ngethembe. Zinikele egameni Lami, futhi Nami ngokuqinisekile ngizozinikela kuwe!

Okwedlule:Isahluko 54

Okulandelayo:Isahluko 56

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Indlela Yokwazi Iqiniso

  UNkulunkulu unguNkulunkulu ongokoqobo: Wonke umsebenzi Wakhe ungokoqobo, wonke amazwi awakhulumayo angokoqobo, futhi wonke amaqiniso awavezayo angokoq…

 • Umsebenzi Wokusabalalisa IVangeli Umsebenzi Futhi Wokuhlenga Umuntu

  Bonke abantu badinga ukuqonda inhloso yomsebenzi Wami emhlabeni, okungukuthi, injongo yokugcina yomsebenzi Wami kanye nezinga ekumele ngifinyelele kul…

 • Isahluko 41

  Ngike ngenza umsebenzi omkhulu phakathi kwabantu, kodwa abazange babone, ngakho kwadingeka ngisebenzise izwi Lami ukuze ngiwembule kubo. Nokho, umuntu…

 • Ukuthulisa Inhliziyo Yakho Phambi KukaNkulunkulu

  Ukuthulisa inhliziyo yakho phambi kukaNkulunkulu kungesinye sezinyathelo esibalulekile kakhulu zokungena emazwini kaNkulunkulu, futhi kuyisifundo laph…