Isahluko 55

Ubuntu obuvamile okukhulunywa ngabo abukho kakhulu ngaphezu kwemvelo njengoba abantu becabanga, kodwa buyakwazi ukunqoba izibopho zabo bonke abantu, izehlakalo, nezinto, nokushushiswa okuvela esimweni somuntu. Buyakwazi ukusondela Kimi nokuxhumana Nami kunoma iyiphi indawo noma isimo. Nina bantu nihlala niyihumusha kabi intando Yami. Lapho ngithi kufanele niphile ngokobuntu obuvamile kufanele nizibambe futhi nilawule inyama yenu. Kodwa awukunaki ukufuna ngokucophelela emoyeni, kuphela ukutheni yini okufanele uyembathe ngaphandle, uziba ukwambulwa Kwami kuwe, nokukhuthaza Kwami kuwe. Yeka ukuthi awunaki kangakanani! Awunaki ngokwedlulele! Ingabe ukwenza lokhu engikuyale ngakho kuyisenzo esikhulu? Uyisiphukuphuku! Awunaki ekugxileni ngokujulile! “Ungabi yiqabunga esihlahleni, kodwa yiba yimpande yesihlahla”—ingabe ngempela leso yisiqubulo sakho? Awucabangi! Awunaki! Usheshe waneliseke lapho ucabanga ukuthi kukhona okuncane okuzuzile. Waze wayinaka kancane intando Yami! Kusukela manje kuya phambili, naka, ungathathi izinto kancane futhi ungabi nombono ongemuhle! Njengoba ukhonza, sondela Kimi futhi uxoxe ngokwengeziwe Nami. Lena ukuphela kwendlela yakho yokuphuma. Ngiyabona ukuthi usuzidelile kakade, uyakwazi ukusilela kwakho, futhi uyabazi ubuthakathaka bakho. Kodwa ukumane wazi akwanele. Udinga ukubambisana Nami futhi uma usuqonda intando Yami yenze masinyane. Lena yindlela engcono kakhulu yokubonisa ukukhathalela umthwalo Wami, indlela engcono kakhulu yokulalela.

Kungakhathaleki ukuthi ungiphatha kanjani, ngifuna ukufeza intando Yami kuwe nabo bonke abangcwele, futhi ngifuna intando Yami ifezwe ngokungaphazanyiswa kuwo wonke umhlaba. Kuqaphele ngokugcwele lokhu! Lokhu kumayelana nezinqumo Zami zokuphatha! Ingabe awesabi nakancane? Ingabe awuthuthumeli ngezenzo zakho nangokuziphatha kwakho? Phakathi kwabo bonke osanta cishe akekho ongezwa intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ohlukile njengomuntu ocabangela ngokuphelele intando Yami? Ingabe uyazi? Inhloso Yami ephuthumayo manje ukufuna iqembu labantu abazokwazi ukucabangela ngokuphelele intando Yami. Ingabe awufuni ukuba ngomunye wabo? Ingabe awufuni ukuzikhandla ngenxa Yami, uzinikelele Mina? Awufuni ukukhokha inani nelincane, ukunikela ngisho nomzamo omncane! Uma lokhu kuqhubeka, umzamo Wami onzima uzoba yize kini. Ngemva kokuba sengikubonisile lokho, ingabe awukaqondi ukubaluleka kwalolu daba?

“Kulabo abazikhandla ngobuqotho Ngami, ngokuqinisekile ngiyonibusisa kakhulu.” Uyabona! Ngikutshele lokhu izikhathi eziningi, kodwa usenokungabaza okuningi kakhulu, wesaba isimo somndeni, wesaba isimo sangaphandle. Awazi ukuthi yini ngempela ekulungele! Ngisebenzisa kuphela abantu abathembekile, abavamile, abavulekile. Bewujabula futhi uzimisele ukuba ngikusebenzise, kodwa kungani usenokukhathazeka okungaka? Ingabe amazwi Ami awakuthinti nhlobo? Ngithe ngisebenzisa wena, kodwa awukukholwa ngokuqinile lokho. Ngaso sonke isikhathi uyangabaza, wesaba ukuthi ngizokushiya. Imicabango yakho igxile kakhulu! Lapho ngithi ngisebenzisa wena lokhu kusho ukuthi ngisebenzisa wena. Kungani uhlale unokungabaza okungaka? Ingabe angikhulumanga ngokucace ngokwanele? Lonke izwi engilishilo liyiqiniso. Akukho nelilodwa izwi elingesilo iqiniso. Ndodana Yami! Ngethembe. Zinikele egameni Lami, futhi Nami ngokuqinisekile ngizozinikela kuwe!

Okwedlule: Isahluko 54

Okulandelayo: Isahluko 56

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ababi Nakanjani Bayojeziswa

Ukuhlola ukuthi konke okwenzayo kulungile yini, nokuthi uNkulunkulu uyazibona yini zonke izenzo zakho, kuyimiyalo yokuziphatha yalabo...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp