I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 54

Ngazi ibandla ngalinye njengoba ngizazi. Ningacabangi ukuthi angicacelwa noma angiqondi. Ngiqonda futhi ngazi nangaphezulu bonke abantu abehlukahlukene ebandleni ngalinye. Ngizwa umuzwa ophuthumayo wokuthi kufanele ngikuqeqeshe. Ngifuna ukukwenza ukhulele ebudaleni ngokushesha okukhulu ukuze usuku lokuthi ungaba usizo Kimi lufike ngokushesha okukhulu. Ngifuna izenzo zenu zigcwale ukuhlakanipha Kwami ukuze nibonakalise uNkulunkulu noma kuphi. Ngale ndlela umgomo Wami wokugcina uyofezeka. Madodana Ami! Kufanele nibonise ukucabangela lokho engikufunayo, ningangenzi ukuba nginibambe ngesandla njengoba nginifundisa. Kufanele nifunde ukuthola umuzwa walokho engikufunayo, nifunde kubona umnyombo wendaba, okuyonenza nikwazi ukusingatha kalula nangaphandle kobunzima yonke into enihlangabezana nayo. Mhlawumbe ekuqeqeshweni kwenu, ekuqaleni ngeke niqonde, bese kuba okwesibili, okwesithathu…. Ekugcineni nizoyiqonda intando Yami.

Amazwi enu ngaso sonke isikhathi aba sezingeni elingaqondakali, nizitshela ukuthi lokho kuwukuhlakanipha, akunjalo? Ngezinye izikhathi akhetha ukungalaleli, noma ukuncokola, ngezinye izikhathi anemiqondo yomuntu noma umona…. Ngamafuphi nje, nikhuluma ngokungazinzi, ningakwazi ukunikeza ukuphila kwabanye noma ningakwazi ukuzwa izimo zabo, futhi nikhuluma ngobudlabha. Ukucabanga kwenu akucacile, anikwazi ukuthi kuyini ukuhlakanipha, buyini ubuqili, ngokulula nje ninokudideka kwengqondo okukhulu. Nibuka ubuqili nokonakala njengokuhlakanipha, ingabe lokhu akulihlazisi igama Lami? Ingabe lokhu akungihlambalazi? Ngabe lokhu akungibeki amacala angamanga? Ngakho uyini umgomo eniwufunayo? Ingabe nike nacabanga ngalokho? Ingabe nike nazama ukwenza lokhu? Ngiyakutshela, intando Yami iyinhloso nomgomo owufunayo, ngaphandle kwalokho, konke kuzoba yize. Labo abangayazi intando Yami yilabo abangayazi indlela yokufuna, futhi bazoshiywa, basuswe! Ngokusobala, ukuthola intando Yami kuyisifundo sokuqala okufanele nisifunde. Kungumsebenzi ophuthuma kakhulu, futhi awubekezeleli kulibala! Ningalindeli Mina ukuba nginibonise amaphutha enu[a] omuntu ngamunye! Nihlala niyiziwula futhi nididekile. Kuyahlekisa! Angikholwa ukuthi ninokudideka okungaka! Aninandaba nezinhlooso Zami! Ake nizibuze, nicabanga kangaki ngokuthi yini engiyifunayo ngaphambi kokuba nenze? Kufanele niziqeqeshe nina ngokwenu! Nifuna ukuba Mina ngibhekane nani ngamunye ngamunye, lokho akunakwenzeka! Kufanele nifunde ngokubona njengoba nenza, ngokukhula olwazini nasekuhlakanipheni. Amazwi aphuma emilonyeni yenu mahle, kodwa siyini isimo sangempela? Lapho ubhekana nokungokoqobo ngeke ukwazi ukwenza lutho. Lokho okushoyo akufani nokungokoqobo. Angeke ngempela ngikumele lokho enikwenzayo; ngibonile futhi ngamane ngadabuka. Khumbulani lokhu! Esikhathini esizayo fundani ukuqonda intando Yami!

Imibhalo yaphansi:

a. Umbhalo wokuqala ushiya ukuthi “ubuthakathaka benu.”

Okwedlule:Isahluko 53

Okulandelayo:Isahluko 55

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 12

  Lapho bonke abantu belalela, lapho zonke izinto ziba zintsha futhi zivuselelwa, lapho bonke abantu bezinikela kuNkulunkulu ngaphandle kokungabaza, fut…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

  Ubungcwele BukaNkulunkulu (II) Sigcinane sixoxe ngesihloko esibaluleke kakhulu, yisihloko abantu abebevamile ukukhuluma ngaso, futhi yigama elivamile …

 • Isahluko 6

  Abantu bayadideka ngamazwi kaNkulunkulu lapho bebona ukuthi uNkulunkulu usenze isenzo esikhulukazi emkhakheni womoya, into umuntu angenakuyenza, engen…

 • UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade

  Indlela yokuphila akusiyo into engaba ekanoma ubani, futhi ayitholwa yibo bonke abantu kalula. Lokhu kwenziwa ukuthi ukuphila kuvela kuNkulunkulu kuph…