Isahluko 54

Ngazi ibandla ngalinye njengoba ngizazi. Ningacabangi ukuthi angicacelwa noma angiqondi. Ngiqonda futhi ngazi nangaphezulu bonke abantu abehlukahlukene ebandleni ngalinye. Ngizwa umuzwa ophuthumayo wokuthi kufanele ngikuqeqeshe. Ngifuna ukukwenza ukhulele ebudaleni ngokushesha okukhulu ukuze usuku lokuthi ungaba usizo Kimi lufike ngokushesha okukhulu. Ngifuna izenzo zenu zigcwale ukuhlakanipha Kwami ukuze nibonakalise uNkulunkulu noma kuphi. Ngale ndlela umgomo Wami wokugcina uyofezeka. Madodana Ami! Kufanele nibonise ukucabangela lokho engikufunayo, ningangenzi ukuba nginibambe ngesandla njengoba nginifundisa. Kufanele nifunde ukuthola umuzwa walokho engikufunayo, nifunde kubona umnyombo wendaba, okuyonenza nikwazi ukusingatha kalula nangaphandle kobunzima yonke into enihlangabezana nayo. Mhlawumbe ekuqeqeshweni kwenu, ekuqaleni ngeke niqonde, bese kuba okwesibili, okwesithathu…. Ekugcineni nizoyiqonda intando Yami.

Amazwi enu ngaso sonke isikhathi aba sezingeni elingaqondakali, nizitshela ukuthi lokho kuwukuhlakanipha, akunjalo? Ngezinye izikhathi akhetha ukungalaleli, noma ukuncokola, ngezinye izikhathi anemiqondo yomuntu noma umona…. Ngamafuphi nje, nikhuluma ngokungazinzi, ningakwazi ukunikeza ukuphila kwabanye noma ningakwazi ukuzwa izimo zabo, futhi nikhuluma ngobudlabha. Ukucabanga kwenu akucacile, anikwazi ukuthi kuyini ukuhlakanipha, buyini ubuqili, ngokulula nje ninokudideka kwengqondo okukhulu. Nibuka ubuqili nokonakala njengokuhlakanipha, ingabe lokhu akulihlazisi igama Lami? Ingabe lokhu akungihlambalazi? Ngabe lokhu akungibeki amacala angamanga? Ngakho uyini umgomo eniwufunayo? Ingabe nike nacabanga ngalokho? Ingabe nike nazama ukwenza lokhu? Ngiyakutshela, intando Yami iyinhloso nomgomo owufunayo, ngaphandle kwalokho, konke kuzoba yize. Labo abangayazi intando Yami yilabo abangayazi indlela yokufuna, futhi bazoshiywa, basuswe! Ngokusobala, ukuthola intando Yami kuyisifundo sokuqala okufanele nisifunde. Kungumsebenzi ophuthuma kakhulu, futhi awubekezeleli kulibala! Ningalindeli Mina ukuba nginiqondise nonke ngamunye! Nichitha izinsuku zonke nisesimweni esisankungu sobuwula nokudideka. Kuyahlekisa! Ukudideka kwenu kuyamangalisa futhi anikhombisi ukucabangela izinhloso Zami! Ake nizibuze, nicabanga kangaki ngokuthi yini engiyifunayo ngaphambi kokuba nenze? Kufanele niziqeqeshe nina ngokwenu! Nifuna ukuba Mina ngibhekane nani ngamunye ngamunye, lokho akunakwenzeka! Kufanele nifunde ukuzuza okuhlangenwe nakho nokuthola ulwazi nokuhlakanipha lapho nenza. Amazwi aphuma emilonyeni yenu mahle, kodwa siyini isimo sangempela? Lapho ubhekana nokungokoqobo ngeke ukwazi ukwenza lutho. Lokho okushoyo akufani nokungokoqobo. Angeke ngempela ngikumele lokho enikwenzayo; ngibonile futhi ngamane ngadabuka. Khumbulani lokhu! Esikhathini esizayo fundani ukuqonda intando Yami!

Okwedlule: Isahluko 53

Okulandelayo: Isahluko 55

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Ingabe Wethembeke Kubani?

Usuku ngalunye eniluphilayo nenidlula kulo njengamanje lubucayi futhi lubaluleke kakhulu esiphethweni senu kanye nasekusaseni lenu, ngakho...

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Indlela … (1)

Empilweni yabo, akekho umuntu owaziyo ukuthi hlobo luni lwezingqinamba azohlangabezana nazo, futhi akazi ukuthi ukulungiswa kuniazobhekana...

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp