Isahluko 1

Ukudumisa kufikile eSiyoni futhi indawo yokuhlala kaNkulunkulu ibonakele. Igama elihle elingcwele lidunyiswa yibo bonke abantu, futhi liyasabalala. A, Nkulunkulu uSomandla! Inhloko yezulu nomhlaba, uKristu wezinsuku zokugcina—uyiLanga elikhanyayo, futhi uphakeme phezu kweNtaba iSiyoni enobukhosi futhi emangalisayo kulo lonke izulu nomhlaba …

Nkulunkulu uSomandla! Siyakuhalalisela; siyadansa futhi siyacula. UnguMhlengi wethu ngempela, iNkosi enkulu yezulu nomhlaba! Sewenze iqembu labanqobi, futhi ugcwalise uhlelo lokuphatha lukaNkulunkulu. Bonke abantu bagelezela kule ntaba. Bonke abantu bayoguqa phambi kwesihlalo sobukhosi! Ungoyedwa nokuphela kukaNkulunkulu wangempela futhi ufanelwe yinkazimulo nokuhlonipheka. Yonke inkazimulo, ukudunyiswa, negunya akube sesihlalweni sobukhosi! Umthombo wokuphila ugeleza usuka esihlalweni sobukhosi, unisela futhi wondla abantu bakaNkulunkulu. Impilo iguquka nsuku zonke; ukukhanya nezambulo ezintsha kuyasilandela, kuhlala kusinika ulwazi olusha ngoNkulunkulu. Ukuba nesiqiniseko ngoNkulunkulu ngokuhlangenwe nakho; amazwi Akhe ahlala ebonakala, ebonakala kulabo abafanele. Ngempela sibusiswe kakhulu! Ukubhekana ubuso nobuso noNkulunkulu nsuku zonke, sikhuluma noNkulunkulu kukho konke, futhi sinika uNkulunkulu ubukhosi kukho konke. Sizindla ngezwi likaNkulunkulu ngokucophelela, izinhliziyo zethu zizothile kuNkulunkulu, futhi ngalokho siza phambi kukaNkulunkulu lapho sithola khona ukukhanya Kwakhe. Ekuphileni kwethu, ezenzweni, emazwini, emicabangweni, nasemiqondweni kwansuku zonke, siphila ngaphakathi kwezwi likaNkulunkulu, futhi sihlala sinokwahlukanisa. Izwi likaNkulunkulu lifaka intambo enalithini; izinto ezifihlwe phakathi zibonakala enye emva kwenye kungalindelwe. Ukuhlanganyela noNkulunkulu akunakubanjezelwa; imicabango nemiqondo kubekwa obala nguNkulunkulu. Kuwo wonke umzuzu siphila phambi kwesihlalo sikaKristu lapho sedlula khona ekwahlulelweni. Yonke ingxenye yemizimba yethu ilokhu ihleli uSathane. Namuhla, ithempeli likaNkulunkulu kufanele lihlanzwe ukuze kubuyiswe ubukhosi Bakhe. Ukuze siphathwe nguNkulunkulu ngokuphelele, kufanele sedlule empini yokuphila nokufa. Kulapho kuphela ubuntu bethu obudala sebubethelwe lapho ukuphila kukaKristu okuvukile bungabusa ngobukhosi.

Manje uMoya oNgcwele uhlasela amagumbi onke ethu ukuze uqale impi yokubuyisa! Uma nje sikulungele ukuzincisha futhi sizimisele ukubambisana noNkulunkulu, uNkulunkulu noma nini uyokhanyisa futhi ahlanze ingaphakathi lethu, futhi abuyise kabusha lokho uSathane akuthathile, ukuze sikwazi ukupheleliswa nguNkulunkulu ngokushesha okungenzeka. Ungachithi isikhathi, futhi njalo hlala uphila ngaphakathi kwezwi likaNkulunkulu. Yakheka kanye nabangcwele, ngeniswa embusweni, futhi ungene enkazimulweni noNkulunkulu.

Okwedlule: Isingeniso

Okulandelayo: Isahluko 2

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Elakamuva

Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp