Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 66

Umsebenzi Wami uqhubekele esigabeni samanje futhi wonke ulandele amalungiselelo ahlakaniphile esandla Sami, kanye nangempumelelo enkulu Yami. Ngubani phakathi kwabantu ongenza into enjalo? Futhi ngabe abaphazamisi ukuphatha Kwami? Kodwa kufanele wazi ukuthi akukho ndlela yokuthi noma ngubani angenza umsebenzi Wami esikhundleni Sami, ingaphathwa eyokuwuvimba, njengoba kungekho muntu ongasho noma enze izinto engizenzayo nengizishoyo. Nakuba kunjalo, abantu abakangazi—uNkulunkulu uSomandla ohlakaniphileyo! Anilokothi ningiphikise obala ngaphandle, kodwa nima ngokuphikisana Nami ezinhliziyweni zenu nasemiqondweni yenu. Ziwula! Anazi yini ukuthi nginguNkulunkulu obheka inhliziyo ephakathi kakhulu yomuntu? Awazi ukuthi ngibheka lonke izwi nesenzo sakho? Ngithi kuwe, ngeke ngiphinde ngiphimise amazwi athambile ezindebeni Zami. Kunalokho onke ayoba ngamazwi okwahlulela okuqinile, futhi ngiyobona ukuthi ungawabekezelela noma cha. Kusuka manje kuqhubeka, labo abanezinhliziyo ezingasondele Kimi, okusho ukuthi labo abangenalo uthando oluqotho Ngami, yilabo abangiphikisa obala.

Namuhla, umsebenzi woMoya oNgcwele usufinyelele eqophelweni lapho indlela yangaphambili ingeke isasetshenziswa, kodwa kunalokho manje kungenwa endleleni entsha. Labo abangabambisani Nami kahle nangenkuthalo bayophonseka eHayidesi, kwalasha wokufa (laba bantu bayokwehlelwa ukufa kwaphakade). Indlela yokwenza entsha injengokulandelayo: Uma inhliziyo nomqondo wakho kungalungile khona-ke ukwahlulela Kwami kuyokwehlela ngokushesha, futhi lokhu kuhlanganisa nokubambelela ezweni, emcebeni, emndenini, kumyeni, kumkakho, ezinganeni, kubazali, ekudleni nasekuphuzeni kanye nezingubo nazo zonke izinto ezinjalo ezingaphandle kwendawo yokomoya. Ukukhanyiselwa kwabangcwele kuyoya ngokuya kubonakala, okungukuthi, imizwa yempilo iyoba sobala ngokwengeziwe futhi iyolokhu iqhubeka. Noma ngubani odala ukuphazamiseka okuncane uyokwehlelwa ukuwa okuyinhlekelele futhi uyosala emuva kakhulu emzileni wokugijima wempilo. Labo abasivivi, abangafuni ngokuzinikela ngibalahla ngokuphelele futhi ngiyabaziba bonke ngokungakhethi, futhi bazohlala ezinhlekeleleni iminyaka eyizinkulungwane. Labo abafuna ngokushisekela, okungukuthi, labo abahlala bephazamisa, ngiyosusa ukungazi kwabo futhi ngibenze bathembeke Kimi, futhi ngaphezu kwalokho futhi bayoba nokuhlakanipha nokukhalipha, futhi ngalokho bafune nangokukholwa okukhulu ngokwengeziwe. Ngiphinda kabili izibusiso Zami kuwo wonke amadodana Ami angamazibulo futhi uthando Lwami luza kini ngazo zonke izikhathi. Ngiyaninakekela futhi ngiyanivikela ngazo zonke izikhathi futhi ngeke nginivumele niwele enethini likaSathane. Ngiqale ukwethula umsebenzi Wami phakathi kwabo bonke abantu, okungukuthi, ngenezele omunye umklamo womsebenzi; laba bantu yilabo abenzela uKristu umsebenzi iminyaka eyinkulungwane, futhi inani elikhulu labantu liyobuthana embusweni Wami.

Madodana Ami, kufanele niqinise ukwenza kwenu. Ungakanani umsebenzi okhona olinde ukuba niwenze, niwuqede? Ngifisa kuphela ukuthi nisheshe nivuthwe, ukuze niqede umsebenzi enginethwese wona. Lokhu kuyisibopho senu esingcwele, futhi kuwumsebenzi okufanele wenziwe yilabo benu abangamadodana Ami angamazibulo. Ngiyonivikela kuze kube sekugcineni kwendlela futhi nginivikele ukuze nithokozele ukuthula Nami kuze kube phakade! Wonke umuntu kinina, kufanele abe nolwazi lweqiniso elithi ngilungiselele iminikelo eminingi futhi ngahlela izimo eziningi, konke ukuze nginiphelelise. Niyazi ukuthi konke lokhu kuyizibusiso Zami, angithi? Nonke ningamadodana Ami athandekayo. Uma nisangithanda ngokuqotho khona-ke ngeke ngishiye noyedwa kini, nakuba lokhu kuncike ekuthini niyakwazi ukubambisana ngokuzwana Nami noma cha.

Okwedlule:Isahluko 65

Okulandelayo:Isahluko 68

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Isahluko 29

  Ngosuku lapho zonke izinto zavuswa khona, Ngeza phakathi kwabantu, ngachitha izinsuku nobusuku obumnandi nabo. Kulapha kuphela lapho umuntu ezwa kanca…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele IV

  Ubungcwele BukaNkulunkulu (I) Sibe nokuhlanganyela okwengeziwe ngegunya likaNkulunkulu ekuhlangeneni kwethu kokugcina, futhi angeke sikhulume ngokulun…

 • Isahluko 1

  Njengokuba asho uNkulunkulu ukuthi, “Akekho ongaqonda umnyombo wamazwi Ami, noma injongo yawo.” Ukube bekungekhona ukuqondiswa uMoya kaNkulunkulu, uku…

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele V

  Ubungcwele BukaNkulunkulu (II) Sigcinane sixoxe ngesihloko esibaluleke kakhulu, yisihloko abantu abebevamile ukukhuluma ngaso, futhi yigama elivamile …