I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba

1. UNkulunkulu uqobo ubheke umhlaba wonke, isiqu Sakhe sesivelile eMpumalanga!

Ubani ongalokotha angaguqi futhi amdumise?

Ubani ongalokotha angambizi ngoNkulunkulu weqiniso?

Ubani ongalokotha angambuki ngenhlonipho enhliziyweni yakhe?

Ubani ongalokotha angadumisi futhi athokoze?

Abantu bakaNkulunkulu bezwa izwi Lakhe.

O, Siyoni! Thokoza uhlabelele!UNkulunkulu ubuye nokunqoba!

Zizwe zonke, hlabani udwendwe manje! Zidalwa zomhlaba, thulani!

2. Ufuna inhlonipho nokudunyiswa kukho konke.

Le yinhloso yokugcina yeminyaka eyizi-6000 yohlelo Lwakhe lokuphatha.

Yolokhu asekunqumile.

Abantu bakaNkulunkulu bazogeleza bonke baphindele entabeni kaNkulunkulu bazinikele Kuye.

Ngoba uNkulunkulu unobukhosi, ukwahlulela negunya.

O, Siyoni! Thokoza uhlabelele!UNkulunkulu ubuye nokunqoba!

Zizwe zonke, hlabani udwendwe manje! Zidalwa zomhlaba, thulani!

3. Konke kulula Kuye. Izwi lakhe lingabhubhisa noma ligcwalise konke.

Lawa ngamandla negunya likaNkulunkulu. Akekho ongalokotha amise izinyawo Zakhe.

UNkulunkulu usenqobe konke, wehlule wonke amadodana okuhlubuka.

UNkulunkulu usezuze inhlonipho yabantu. Yilolu uhlelo lukaNkulunkulu, kusukela ekudaleni.

Izintaba nemifula kuyahalalisa ngenjabulo. Akekho ohoshekayo bese ehamba.

Izinto noma abantu, akekho ongalokotha aphikise. Lesi yisimangaliso namandla kaNkulunkulu!

O, Siyoni! Thokoza uhlabelele! UNkulunkulu ubuye nokunqoba!

Zizwe zonke, hlabani udwendwe manje! Zidalwa zomhlaba, thulani!

O, Siyoni! Thokoza uhlabelele!UNkulunkulu ubuye nokunqoba!

Zizwe zonke, hlabani udwendwe manje! Zidalwa zomhlaba, thulani!

UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba

Okwedlule:Amazulu Ayisikhombisa Ayaduma

Okulandelayo:Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…