Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

1 Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile.

Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi?

O Siyoni, phakamisa ibhanela lakho lokunqoba uthokozele uNkulunkulu.

Hlabelela ingoma yakho yokunqoba ukusabalalisa igama Lakhe elingcwele emhlabeni.

Abantu abangabaleki badumisa uNkulunkulu ngenjabulo, amaphimbo angabaleki aphakamisa igama Lakhe.

Babuka izenzo Zakhe ezinhle. Manje umbuso Wakhe emhlabeni usufikile.

1. Zinto zonke ezisemhlabeni, zihlanzeni; nize nizobeka umnikelo kuNkulunkulu.

Zinkanyezi, buyelani esidlekeni senu esibhakabhakeni, vezani amandla kaNkulunkulu emazulwini phezulu.

Emhlabeni amaphimbo ayaphakama ahlabelele,

ethulula uthando olungapheli nokumhlonipha okungenamkhawulo kuNkulunkulu.

Uyabalalela ngokunakisisa.

Abantu abangabaleki badumisa uNkulunkulu ngenjabulo, amaphimbo angabaleki aphakamisa igama lakhe.

Babuka izenzo Zakhe ezinhle. Manje umbuso Wakhe emhlabeni usufikile.

2. Ngalolo suku zonke izinto ziyavuselelwa, uNkulunkulu engumuntu uza emhlabeni.

Izimbali ziqhakaza ngenjabulo, izinyoni zihlabelele nazo zonke izinto zijabule.

Buka umbuso kaSathane uwa lapho umbuso kaNkulunkulu uzwakala,

unyatheleka phansi, ungephinde uvuke, futhi eminzile ngaphansi kwehubo lendumiso.

Abantu abangabaleki bedumisa uNkulunkulu (ngenjabulo),

Amaphimbo angabaleki aphakamisa (igama Lakhe).

Babuka izenzo Zakhe ezinhle. Manje umbuso Wakhe emhlabeni usufikile.

3. Ubani emhlabeni olinga ukumelana Naye?

Uma uNkulunkulu ema phakathi kwabantu,

Ulethe ulaka lwakhe nazo zonke izinhlekelele emhlabeni.

Umhlaba usuphenduke umbuso kaNkulunkulu.

Amafu ayaphenduphenduka esibhakabhakeni, amachibi nemifudlana asusa ingoma yenjabulo.

Izilwane eziphumule zishiya imihhume yazo, umuntu uvuswa uNkulunkulu emaphusheni akhe.

Manje lolo suku olukade lulindiwe selufikile bese bonke behlonipha uNkulunkulu ngamaculo,

amaculo amahle kakhulu ezikhathi.

Abantu abangabaleki badumisa uNkulunkulu ngenjabulo,

Amaphimbo angabaleki aphakamisa igama Lakhe.

Babuka izenzo Zakhe ezinhle. Manje umbuso Wakhe emhlabeni usufikile.

Okulandelayo:Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi

Okuqukethwe Okuhlobene