I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Umbuso KaKristu Usufeziwe Phakathi Kwabantu

I

UNkulunkulu uSomandla osesimweni somuntu

uvela ezinsukwini zokugcina eMpumalanga,

njengelanga nje elinokulunga liphuma;

isintu sesikubonile ukukhanya kweqiniso kuvela.

UNkulunkulu onokulunga futhi onobukhosi, onothando nomusa

ngokuzithoba uzifihle phakathi kwabantu,

ekhipha iqiniso, ekhuluma futhi esebenza.

UNkulunkulu uSomandla ubhekene nathi ubuso nobuso.

UNkulunkulu enimomele, uNkulunkulu engimlindele,

namuhla uvela kithi ngokoqobo.

Silifunile iqiniso, silangazelele ukulunga;

iqiniso nokulunga sekufikile phakathi kwabantu.

Uyamthanda uNkulunkulu, ngiyamthanda uNkulunkulu;

isintu sigcwele kakhulu ithemba elivuselelwe.

Abantu bayamlalela, izizwe ziyamkhonza

uNkulunkulu wokoqobo osesimweni somuntu.

II

UNkulunkulu uSomandla ukhipha iqiniso futhi uletha ukwahlulela,

embula isimo sikaNkulunkulu sokulunga.

Ngokwahlulela, ukusola nokuvivinya ngamazwi,

unqoba futhi aphelelise iqembu labanqobi.

Amazwi kaNkulunkulu, anolaka futhi anobukhosi,

ahlulela futhi ahlanze ukungalungi kwesintu,

ebhidliza ngokuphelele inkathi yobumnyama.

Iqiniso nokulunga kuyabusa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umhlaba wonke uyahalalisa, bonke abantu bayathokoza;

itabernakele likaNkulunkulu liyafika phakathi kwabantu.

Umhlaba uyanyakaza nezizwe ziyakhonza,

intando kaNkulunkulu izokwenziwa emhlabeni.

Umbuso kaKristu usufeziwe phakathi kwabantu

Okwedlule:Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani

Okulandelayo:Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…