Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

30 Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba

 I

Eminyakeni eyizi-6000 yomsebenzi Wakhe, uNkulunkulu usekhombise izenzo Zakhe eziningi,

izenzo zokunqoba uSathane nokusindisa sonke isintu.

UNkulunkulu uvumela konke okusezulwini, zonke izinto emhlabeni, olwandle,

uvumela zonke izidalwa ukuba zibone izenzo zakhe namandla angenakulinganiswa.

Ngokunqotshwa kukaSathane, isintu sibona izenzo zikaNkulunkulu.

Ngakho sidumisa Yena futhi siphakamisa ukuhlakanipha Kwakhe.

Konke okusemhlabeni, konke okusezulwini,

konke okusekujuleni kolwandle kulethe Kuye inkazimulo, akulethe Kuye inkazimulo!

Konke akumdumise, kudumise amandla Akhe amakhulu.

Zonke izinto azidumise zonke izenzo zakhe, zimemeze igama Lakhe elingcwele, zimemeze igama Lakhe elingcwele!

 II

Lokhu kudumisa kuwubufakazi bokunqotshwa kukaSathane, ubufakazi bokuthi uNkulunkulu usesinqobile isitha Sakhe.

Ukudumisa okunje kufakaza ukuthi usesindise bonke ngamunye, usindise isintu Sakhe asidalile.

Konke okudaliwe kuletha indumiso, usesinqobile isitha Sakhe.

Uza enokunqoba, uyiNkosi enkulu enqobayo!

Konke okusemhlabeni, konke okusezulwini,

konke okusekujuleni kolwandle kulethe Kuye inkazimulo, akulethe Kuye inkazimulo!

Konke akumdumise, kudumise amandla Akhe amakhulu.

Zonke izinto azidumise zonke izenzo zakhe, zimemeze igama Lakhe elingcwele, zimemeze igama Lakhe elingcwele!

 III

Ngokunqotshwa kukaSathane, isintu sibona izenzo zikaNkulunkulu.

Ngakho sidumisa Yena futhi siphakamisa ukuhlakanipha Kwakhe.

Konke okusemhlabeni, konke okusezulwini,

konke okusekujuleni kolwandle kulethe Kuye inkazimulo, akulethe Kuye inkazimulo!

Konke akumdumise, kudumise amandla Akhe amakhulu.

Zonke izinto azidumise zonke izenzo zakhe, zimemeze igama Lakhe elingcwele, zimemeze igama Lakhe elingcwele!

Konke okusemhlabeni, konke okusezulwini,

konke okusekujuleni kolwandle kulethe Kuye inkazimulo, akulethe Kuye inkazimulo!

Konke akumdumise, kudumise amandla Akhe amakhulu.

Zonke izinto azidumise zonke izenzo zakhe, zimemeze igama Lakhe elingcwele, zimemeze igama Lakhe elingcwele!

Okwedlule:UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo

Okulandelayo:Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo

   I Iqiniso lingokoqobo kakhulu kunazo zonke izisho zempilo, futhi liphakeme kunazo zonke phakathi kwaso sonke isintu. Libizwa ngesisho sokuphila …

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…