I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ingoma Yothando Olumnandi

I

Ekujuleni kwenhliziyo yami, kukhona uthando lwaKho. Lumnandi kakhulu, ngisondela Kuwe.

Ukunakekela Wena kwenza kube mnandi enhliziyweni yami; ukukhonza Wena ngayo yonke ingqondo yami.

Uthando lwaKho luqondisa inhliziyo yami; ngilandela izinyathelo zaKho zothando.

Ngiya ngapha nangapha ngokwamehlo aKho; ukubonakaliswa kothando kwenza inhliziyo yami ijabule.

Ukubonakaliswa kothando kwenza inhliziyo yami ijabule.

Manje sengiphila komunye umhlaba, akekho omunye kodwa Wena unami.

Uyangithanda, ngiyakuthanda; alukho usizi noma ukudabuka okusikhathazayo.

Alukho usizi noma ukudabuka okusikhathazayo. Izinkumbulo ezibuhlungu zidlulile.

Izinkumbulo ezibuhlungu zidlulile.

II

Ngikulandela ngothando, ngiseduze kwaKho; injabulo igwele Kuwe nakimi.

Ngicacelwe yintando yaKho, ngimane ngiyakulalela, angifisi ukungakulaleli.

Ngizophila phambi kwaKho kunanini ngaphambili, angeke ngikwazi ukuqhelelana Nawe futhi.

Ngisacabanga ngawe nokunambitha izwi laKho, ngiyakuthanda lokhu onaKho, lokho oyiKho.

Ngiyakuthanda lokhu onaKho, lokho oyiKho.

Ngifuna Wena ube yimpilo yami. Ngicela uthathe inhliziyo yami.

Oh! Ngiyakuthanda, Ngiyakuthanda. Nginqotshwe uthando lwaKho,

nginenhlanhla yokupheleliswa ukuze nganelise inhliziyo Yakho.

Haleluya! Haleluya! Haleluya! Makube udumo kuNkulunkulu!

Okwedlule:Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde

Okulandelayo:Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …