I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu

Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu.

Amadolobha ezulu ayahleka, imibuso yomhlaba iyadansa.

Ubani ongajabuli? Ubani ongakhiphi izinyembezi?

Abantu abaxabani futhi abalwi; abalihlazi igama likaNkulunkulu,

Bephila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, besekuthuleni komunye nomunye.

Umhlaba ungowasezulwini, izulu liyahlangana nomhlaba.

Umuntu uyintambo exhuma izulu nomhlaba.

Ngenxa yobungcwele bomuntu, ngenxa yokuvuselelwa kwakhe,

Izulu alisaphinde licashele umhlaba, umhlaba awusaphinde unamathele ezulwini.

Abantu abaxabani futhi abalwi; abalihlazi igama likaNkulunkulu,

Bephila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, besekuthuleni komunye nomunye.

Abantu abaxabani futhi abalwi; abalihlazi igama likaNkulunkulu,

Bephila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, besekuthuleni komunye nomunye.

Umoya upholile, inkungu eminyene isihambile, ilanga likhanya njalo njalo.

Umoya upholile, inkungu eminyene isihambile, ilanga likhanya njalo njalo.

Umoya upholile, inkungu eminyene isihambile, ilanga likhanya njalo njalo.

Umoya upholile, inkungu eminyene isihambile, ilanga likhanya njalo njalo.

Ubuso besintu buthandelwe ukumamatheka.

Bufihlwe ezinhliziyweni zaso, ubumnandi buhamba amamayela.

Abantu abaxabani futhi abalwi; abalihlazi igama likaNkulunkulu,

Bephila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, besekuthuleni komunye nomunye.

Abantu abaxabani futhi abalwi; abalihlazi igama likaNkulunkulu,

Bephila ekukhanyeni kukaNkulunkulu, besekuthuleni komunye nomunye.

Benokuthula komunye nomunye, benokuthula komunye nomunye.

Okwedlule:Noma Kukhulu Noma Kuncane, Konke Kubalulekile Uma Ulandela Indlela KaNkulunkulu

Okulandelayo:Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene