Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

142 UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe

I

UNkulunkulu wadala isintu;

noma umuntu ekhohlakalisiwe

noma elandela Yena,

uNkulunkulu uphatha isintu njengalabo abazisayo,

noma njengoba umuntu engasho, njengesihlobo Sakhe esithandeka kakhulu.

Isintu asiyona into yokudlala Kuye.

II

UnguMdali futhi umuntu uyindalo Yakhe.

Kusengathi leso sikhundla sehlukile,

kodwa konke uNkulukulu akwenzela umuntu kwedlulela kude nokuhlobana kwabo.

UNkulunkulu uyasithanda isintu futhi uyasinakekela, futhi ukhombisa umuntu ukukhathazeka okufanele.

Unika isintu ngokungakhathali,

engezwa neze ukuthi kungumsebenzi owengeziwe,

noma ezwe ukuthi udinga ukunconywa lapho.

III

Akezwa ukuthi ukusindisa isintu,

ukubahlinzeka kanye nokubanika konke

kuwukubahlonipha okukhulu.

Kuwukuthi nje ngendlela Yakhe,

ingqikithi Yakhe, anakho nayikho,

uhlinzeka isintu ngokuthula futhi nokungasho lutho.

Akukhathaleki ukuthi umuntu uthola okungakanani Kuye,

uNkulunkulu akafune kunconywa.

Kunqunywa yingqikithi Yakhe;

kufanelene nesimo Sakhe.

Okwedlule:UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Usebenza Ngokuthula Ukusindisa Umuntu

Okulandelayo:Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…

 • Ukubaluleka Kokubonakala KukaNkulunkulu

  I Ukubonakala kukaNkulunkulu kubhekise ekufikeni Kwakhe mathupha emhlabeni ezokwenza umsebenzi Wakhe. Nobunjalo kanye nesimo Sakhe, futhi ngendlela Ya…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …