Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

644 Isifiso Okuwukuphela Kwaso SikaNkulunkulu Ukuba Umuntu Ezwe futhi Alalele

 

I

Kusukela uNkulunkulu adala umhlaba eminyakeni eminingi eyedlule,

wenze umsebenzi omningi kakhulu kulo mhlaba,

uzwe ukulahlwa yisintu okubi kakhulu futhi wahlangana nokunyundelwa okuningi.

Akekho owemukela ukufika kukaNkulunkulu emhlabeni.

Bonke bamhlangula ngokunganaki okukhulu.

Uzwe ubunzima beminyaka eyizinkulungwane.

Ukuziphatha komuntu kade kwephula inhliziyo Yakhe.

Akasakunaki ukuhlubuka komuntu,

kodwa kunalokho uhlela ukubaguqula nokubahlanza.

Isifiso okuwukuphela kwaso sikaNkulunkulu ukuthi umuntu ezwe futhi alalele,

ukuthi ezwe enamahloni phambi kwenyama Yakhe futhi angazabalazi.

Konke akufisela wonke umuntu, abantu bonke namuhla, ukuba nje bakholwe ukuthi ukhona.

II

UNkulunkulu osenyameni uzwe ukuhlekwa okwenele futhi wahlangana nokubandlululwa nokubethelwa;

Futhi ubekezelele okubi kunakho konke okomhlaba womuntu.

UBaba osezulwini wayengeke akumele ukubona lokhu.

Waphendula ikhanda Lakhe wavala amehlo Akhe ukuze alindele ukubuya kweNdodana Yakhe ethandekayo.

Isifiso okuwukuphela kwaso sikaNkulunkulu ukuthi umuntu ezwe futhi alalele,

ukuthi ezwe enamahloni phambi kwenyama Yakhe futhi angazabalazi.

Konke akufisela wonke umuntu, abantu bonke namuhla, ukuba nje bakholwe ukuthi ukhona.

III

UNkulunkulu kudala ayeka ukufuna okwengeziwe kumuntu.

Inani alikhokha vele seliphezulu kakhulu,

futhi nokho umuntu uyaqhubeka nokuphumula kalula;

uyawuziba nje umsebenzi kaNkulunkulu.

Isifiso okuwukuphela kwaso sikaNkulunkulu ukuthi umuntu ezwe futhi alalele,

ukuthi ezwe enamahloni phambi kwenyama Yakhe futhi angazabalazi.

Konke akufisela wonke umuntu, abantu bonke namuhla, ukuba nje bakholwe ukuthi ukhona.

Okwedlule:Umkhuba Wokufuna Iqiniso

Okulandelayo:Ukusola Nokwahlulela KukaNkulunkulu Kungukukhanya Kwensindiso Yomuntu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo

   I Iqiniso lingokoqobo kakhulu kunazo zonke izisho zempilo, futhi liphakeme kunazo zonke phakathi kwaso sonke isintu. Libizwa ngesisho sokuphila …

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …