Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

83 Uthando Lweqiniso LukaNkulunkulu

I

Ngimi phambi kukaNkulunkulu futhi namhlanje.

Inhliziyo yami inokuningi engingakusho uma ngibona ubuso Bakhe obuhle.

Ngishiye umlando wami wokuduka ngemuva.

Izwi Lakhe lingigcwalisa ngenjabulo nokuthakasa okuvela emseni Wakhe.

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi

angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngoba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Onamandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

II

Ngifuna ukujabula ezwini lakho izinsuku zami zonke.

Ngibheka Kuwe, Nkulunkulu wami, ukuze ngithole ukukhanya kohambo nohambo.

Uyanisela wondle abantu Bakho othandweni.

Usiholela kude kwethonya lokudukiswa udeveli.

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngokuba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! Nkulunkulu! Ngeqiniso!

III

Bafowethu nodadewethu! Asiphakame sidumise!

Jabulelani lo mzuzu esiwuchitha ndawonye.

Sikhululiwe emaketangeni emithwalo yenyama,

Ake sikhombise uthando lwethu kuNkulunkulu ngezenzo eziyizo,

siphelelise umsebenzi wethu ngenhliziyo nangamandla.

Siyakuthanda, Nkulunkulu Somandla! Asisoze sakushiya!

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje ngenxa yezibusiso Zakho.

SiKunikeza udumo namhlanje.

Amazwi kaNkulunkulu athambile lawa anginisela futhi angondle ukuze ngikhule.

Amazwi Akhe aqinile lawa angikhuthaza ukuba ngisukume futhi.

Nkulunkulu, siyakuhlabelelela namhlanje ngenxa yezibusiso Zakho.

Sikunika udumo namhlanje ngokuba usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

Ngokuba Usiphakamisile.

Nkulunkulu weqiniso Somandla osithandile!

Siyakuthanda! O Nkulunkulu! Ngeqiniso!

Okwedlule:Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde

Okulandelayo:Ingoma Yothando Olumnandi

Okuqukethwe Okuhlobene