Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

75 Qaphelani isiphetho sesintu

 I

UNkulunkulu ukhuthaza izinhlanga zonke, amazwe kanye nezimboni:

Zilale’iphimbo Lakhe zibon’umsebenzi Wakhe;

zinak’isiphetho sesintu;

zimenz’uNkulunkulu abe ongcwele,

ophakeme kakhulu ohlonishwayo;

zivumele isintu siphile esibusisweni sikaNkulunkulu,

njengalokh’isizukulwane

sika-Abraham saphil’esibusisweni sikaJehova,

njengendalo kaNkulunkulu u-Adamu noEva baphil’engadini yase-Edeni.

 II

Umsebenzi kaNkulunkulu unjengamagagasi agubha kakhulu;

akekho ongamgcina noma abophe izinyawo Zakhe.

Ngokulalel’iphimbo Lakhe

Balandele Yena

izinyathelo Zakhe zilandeleke nezithembiso Zakhe zamukelwe.

Bonke abanye bayobhekana nokubhujiswa bamukel’isijeziso esibafanele.

UNkulunkulu ukhuthaza izinhlanga zonke, amazwe kanye nezimboni:

Zilalel’iphimbo Lakhe

zibon’umsebenzi Wakhe;

ziqaphel’isiphetho sesintu.

Qaphelani isiphetho sesintu.

Okwedlule:Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle

Okulandelayo:Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene