276 Qaphelani isiphetho sesintu

I

UNkulunkulu ukhuthaza izinhlanga zonke, amazwe kanye nezimboni:

Zilale’iphimbo Lakhe zibon’umsebenzi Wakhe;

zinak’isiphetho sesintu;

zimenz’uNkulunkulu abe ongcwele,

ophakeme kakhulu ohlonishwayo;

zivumele isintu siphile esibusisweni sikaNkulunkulu,

njengalokh’isizukulwane

sika-Abraham saphil’esibusisweni sikaJehova,

njengendalo kaNkulunkulu u-Adamu noEva baphil’engadini yase-Edeni.


II

Umsebenzi kaNkulunkulu unjengamagagasi agubha kakhulu;

akekho ongamgcina noma abophe izinyawo Zakhe.

Ngokulalel’iphimbo Lakhe

Balandele Yena

izinyathelo Zakhe zilandeleke nezithembiso Zakhe zamukelwe.

Bonke abanye bayobhekana nokubhujiswa bamukel’isijeziso esibafanele.

UNkulunkulu ukhuthaza izinhlanga zonke, amazwe kanye nezimboni:

Zilalel’iphimbo Lakhe

zibon’umsebenzi Wakhe;

ziqaphel’isiphetho sesintu.

Qaphelani isiphetho sesintu.

Okwedlule: 274 Kuphela Uma Isintu Sikhonza UNkulunkulu Weqiniso Singaba Nesiphetho Esihle

Okulandelayo: 296 Usizi lweSintu esoNakele

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

418 Ukubaluleka Komthandazo

IUmthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu,ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu.Uma uthandaza...

514 Umkhuba Wokufuna Iqiniso

IKukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqinisoezihambelana nalokhu okuphambi kwakho.Uma ufuna intando kaNkulunkulu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi