Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

70 Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu

I

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe,

ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli,

ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani noma injongo yokuphila kwethu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

Ekugcineni ngizazile izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba.

Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo.

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

II

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani noma injongo yokuphila kwethu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

Ekugcineni ngizazile izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba.

Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo.

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

isuselwa kwethi: Landela IWundlu futhi Ucule Izingoma Ezintsha

Okwedlule:Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu

Okulandelayo:Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde

Okuqukethwe Okuhlobene