Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

49 Inhloso Yomsebenzi KaNkulunkulu Wokuphatha

 I

UNkulunkulu unohlelo lweminyaka eyizi-6000,

oluhlukene izigaba ezintathu, leso naleso sibizwa ngenkathi.

INkathi Yomthetho kuqala, kube yiNkathi Yomusa, bese iNkathi Yombuso iba yisigaba sokugcina.

Noma umsebenzi kaNkulunkulu wehluka kuleyo naleyo, wonke uya ngokudingwa yisintu,

noma ukuqonda ngqo, kuya ngamacebo asetshenziswa uSathane ngenkathi elwa Naye.

Inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukwehlula uSathane,

ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu, nokuveza wonke amacebo kaSathane,

ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe, ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe.

 II

Ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu,

nokuveza ububi bukaSathane obesabekayo,

ukufundisa okudaliwe ukwehlukanisa okuhle kokubi,

nokwazi ukuthi uMbusi wazo zonke izinto nguNkulunkulu uqobo,

abone ngokucacile ukuthi uSathane uyisitha somuntu, ukuthi ungomubi, uyisonakali,

ukuze umuntu ahlukanise okuhle kokubi, iqiniso emangeni,

ubungcwele ekungcoleni, nobukhulu ebuphansini.

Inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukwehlula uSathane,

ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu, nokuveza wonke amacebo kaSathane,

ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe, ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe.

Enze isintu esingazi sifakaze Ngaye:

 III

Akuyena uNkulunkulu olethe ukonakala kumuntu,

futhi nguNkulunkulu uqobo kuphela, iNkosi yendalo,

onganika izinto zokuthokozelwa futhi alethele umuntu insindiso.

Lokhu ukuze bafike ekwazini ukuthi uNkulunkulu unguMbusi wazo zonke izinto,

ukuthi uSathane uyisidalwa nje Sakhe, esabuye sakhetha ukumphendukela.

 IV

Uhlelo lukaNkulunkulu lweminyaka eyizi-6000 lwehlukaniswe izigaba ezintathu,

ukuze okulandelayo kufezeke:

ukuvumela izidalwa Zakhe zibe ofakazi Bakhe,

ukuze zazi intando Yakhe, futhi zibone ukuthi iqiniso Liwuye.

Inhloso yomsebenzi kaNkulunkulu ukwehlula uSathane,

ukwembula ukuhlakanipha nokuba namandla amakhulu kukaNkulunkulu, nokuveza wonke amacebo kaSathane,

ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe, ngalokho esindisa umuntu ekubuseni kwakhe.

Okwedlule:Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni

Okulandelayo:Umsebenzi Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina Ukuqeda INkathi

Okuqukethwe Okuhlobene