Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

54 Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu

Ukuphatha kukaNkulunkulu ngokokuzuza isintu esimkhulekelayo nesilalelayo.

Nakuba bonakaliswe nguSathane, abasambizi ngobaba, abasambizi.

 I

Ukuphatha kukaNkulunkulu ngokokuzuza isintu esimkhonzayo nesimlalelayo.

Nakuba bonakaliswe nguSathane, abasambizi ngobaba, abasambizi;

bayabazi ububi bukaSathane, ngakho bayamchitha, ngakho bayamchitha.

Beza phambi kukaNkulunkulu, bemukela ukusolwa nokwahlulelwa.

Bayakwazi okubi, nalokho okungcwele, okungcwele.

Futhi bayabazi ubukhulu bukaNkulunkulu, nobubi bukaSathane.

 II

Isintu esifana nalesi ngeke sisasebenzela uSathane,

ngeke sisamkhonza, ngeke sisamkhonza,

ngeke sisamenzela imihlatshelo.

Ngoba laba ngabantu asebezuzwe nguNkulunkulu ngokweqiniso,

abantu uNkulunkulu asebatholile.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

Ngoba laba ngabantu asebezuzwe nguNkulunkulu ngokweqiniso,

abantu uNkulunkulu asebatholile.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

 III

Ekuphatheni kukaNkulunkulu kwalesi sikhathi, umuntu uyinjongo yokonakaliswa nguSathane,

uyinto yokusindiswa uNkulunkulu nalokho uNkulunkulu noSathane abakulwelayo.

Endleleni yomsebenzi kaNkulunkulu,

Ukhipha abantu isinyathelo ngesinyathelo ekubanjweni nguSathane.

Umuntu ube esesondela kakhudlwana kuNkulunkulu…

Ngoba laba ngabantu asebezuzwe ngokweqiniso nguNkulunkulu,

abantu uNkulunkulu asebatholile.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

Ngoba laba ngabantu asebezuzwe ngokweqiniso nguNkulunkulu,

abantu uNkulunkulu asebatholile.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

Yingakho uNkulunkulu ephatha umuntu.

Okwedlule:Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili

Okulandelayo:Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …

 • Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

   I Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade. UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu. Ukubaluleka nom…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…