Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

143 Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu

I

Ulaka lukaNkulunkulu luwukuthi izinto ezingalungile zilapha ukuzohlupha isintu,

ukuthi ubumnyama nobubi kunobukhona bakho,

njengezinto ezixosha iqiniso,

nokuthi kukhona izinto ezimelene nokulunga.

Ulaka Lwakhe luwuphawu lokuphela kwazo zonke izinto ezimbi,

futhi ngaphezu kwalokhu luwuphawu lobungcwele Bakhe, uphawu lobungcwele Bakhe.

Injabulo kaNkulunkulu ingukulunga nokukhanya okufika emhlabeni,

ingukubhidlizwa kobumnyama nobubi.

Injabulo Yakhe ingukuletha ukukhanya esintwini, nobuhle ekuphileni kwabo.

Injabulo Yakhe ilungile; iwuphawu lwazo zonke izinto ezinhle,

nophawu lokuthokozisayo, nophawu lokuthokozisayo.

II

Uyadabuka ngokuthi isintu, anethemba ngaso, sisebumnyameni,

ukuthi umsebenzi Wakhe esintwini uyehluleka ukufeza intando Yakhe,

ukuthi isintu Sakhe asithandayo asikwazi sonke ukuphila ekukhanyeni.

Uzwa edabukile ngenxa yabangenacala phakathi kwesintu,

ngenxa yabaqotho kodwa abanobumpumputhe phakathi kwabo,

ngenxa yalabo abalungileyo kodwa abangakholwa.

Usizi Lwakhe luwuphawu lokulunga Kwakhe,

lozwelo, lobuhle, kanye nobumnene Bakhe

Injabulo kaNkulunkulu ingukulunga nokukhanya okufika emhlabeni,

ingukubhidlizwa kobumnyama nobubi.

Injabulo Yakhe ingukuletha ukukhanya esintwini, nobuhle ekuphileni kwabo.

Injabulo Yakhe ilungile; iwuphawu lwazo zonke izinto ezinhle,

nophawu lokuthokozisayo, nophawu lokuthokozisayo.

III

Injabulo Yakhe yisitha esinqotshiwe, inhliziyo yomuntu yangempela ezuziwe,

amandla ezitha Zakhe axoshiwe, angasekho,

nesintu esiphephile ekuphileni okuhle futhi okunokuthula.

Injabulo Yakhe ikude nentokozo yomuntu evamile,

ingukunambitheka kokuvuna izithelo okungaphezu kwentokozo.

Injabulo Yakhe iwuphawu lokuthi kusuka manje,

isintu ngeke sisahlupheka, futhi siyongena emhlabeni wokukhanya.

Injabulo kaNkulunkulu ingukulunga nokukhanya okufika emhlabeni,

ingukubhidlizwa kobumnyama nobubi.

Injabulo Yakhe ingukuletha ukukhanya esintwini, nobuhle ekuphileni kwabo.

Injabulo Yakhe ilungile; iwuphawu lwazo zonke izinto ezinhle,

nophawu lokuthokozisayo, nophawu lokuthokozisayo.

Okwedlule:UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe

Okulandelayo:Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene