I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Uphawu Lwesimo SikaNkulunkulu

I

Isimo sikaNkulunkulu sihlanganisa uthando Lwakhe nokududuza Kwakhe isintu,

sihlanganisa ukuzonda Kwakhe nokuqonda Kwakhe ngokugcwele isintu.

Isimo sikaNkulunkulu,

isimo sikaNkulunkulu siyinto uMbusi wazo zonke izinto eziphilayo noma iNkosi yayo yonke indalo enayo.

Isimo sikaNkulunkulu simele ukuhlonipheka, amandla, nesithunzi,

simele ubukhulu nokuphakama.

Isimo sikaNkulunkulu.

UNkulunkulu uphakeme futhi uhlonipheka kuze kube phakade.

futhi umuntu, uphansi futhi akanakubaluleka kuze kube phakade.

Ngoba uNkulunkulu uzinikela kumuntu kuze kube phakade,

kodwa umuntu uyathatha futhi azisebenzele yena kuze kube phakade.

II

Isimo sikaNkulunklu siwuphawu lwegunya, lwakho konke ukulunga,

nakho konke okuhle nakho konke okulungile.

Isimo sikaNkulunkulu,

siwuphawu lokuthi uNkulunkulu akakwazi ukucindezelwa noma ahlaselwe ubumnyama noma yimaphi amandla obutha.

Asikho isidalwa esingakwenza noma esivunyelwa ukumcasula.

Isimo sikaNkulunkulu siwuphawu lwamandla aphezulu kakhulu.

Isimo sikaNkulunkulu.

Akekho noma abekho abantu abangaphazamisa umsebenzi Wakhe noma isimo Sakhe.

UNkulunkulu usebenzela ukuphila komuntu kuze kube phakade,

kodwa umuntu akaniki lutho nhlobo ekukhanyeni noma ekulungeni.

III

Umuntu angasabenza okwesikhahi esithile, kodwa akakwazi ukumela igalelo elilodwa.

Ngoba ukusebenza komuntu kuvame ukuba ngokwakhe, hhayi okwabanye.

UNkulunkulu uphakeme futhi uhlonipheka kuze kube phakade.

futhi umuntu, uphansi futhi akanakubaluleka kuze kube phakade.

Ngoba uNkulunkulu uzinikela kumuntu kuze kube phakade,

kodwa umuntu uyathatha futhi azisebenzele yena kuze kube phakade.

Umuntu unomhobholo kuze kube phakade, uNkulunkulu akazicabangeli kuze kube phakade.

UNkulunkulu uwumthombo wakho konke okunobulungiswa, okulungile, nokuhle,

kanti umuntu ungumlandeli nomvezi wabo bonke ububi nokubi.

Ukulunga nengqikithi yobuhle bukaNkulunkulu akusoze kwaguquka.

UNkulunkulu uphakeme futhi uhlonipheka kuze kube phakade,

futhi umuntu, uphansi futhi akanakubaluleka kuze kube phakade.

Ngoba uNkulunkulu kuze kube phakade uzinikela kuumuntu. kuze kube phakade kodwa umuntu uyathatha futhi azisebenzele yena kuze kube phakade.

UNkulunkulu usebenzela ukuphila komuntu kuze kube phakade.

kodwa umuntu akanikezi lutho nhlobo ekukhanyeni noma ekulungeni.

Futhi umuntu angasabenza isikhahi esithile, kodwa akakwazi ukumela igalelo elilodwa,

ngoba umuntu uhlala ezenzela yena.

UNkulunkulu uphakeme futhi uhlonipheka kuze kube phakade,

futhi umuntu, uphansi futhi akanakubaluleka kuze kube phakade.

Ukulunga nengqikithi yobuhle bukaNkulunkulu akusoze kwaguquka,

Akasoze aguqula ingqikithi anayo.

Nokho noma nini noma kuphi umuntu angafulathela ukulunga, futhi anhlanhlathe kude noNkulunkulu.

Okwedlule:Isimo SikaNkulunkulu Siphakeme Futhi Sikhulu

Okulandelayo:Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…