Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

220 Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

 I

Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu,

kumele sifune intando Yakhe,

sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe.

Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe,

kunephimbo Lakhe;

lapho kunezinyathelo Zakhe,

kunemisebenzi Yakhe.

Lapho kunokuzwakalisa Kwakhe,

kunokuvela Kwakhe,

futhi lapho kunokuvela Kwakhe,

kuneqiniso, nendlela, nokuphila.

 II

Nisathungatha izinyathelo zikaNkulunkulu,

nina nonke niyeke amazwi athi, “Unkulunkulu uyiqiniso, indlela, nokuphila.”

Uma abantu abaningi bamukela iqiniso,

abakholwa ukuthi bazitholile izinyathelo Zakhe,

abakhombisi nakancane ukuvuma ukuvela Kwakhe.

Iphutha elingaka! Iphutha elingaka!

Ukuvela kukaNkulunkulu akukwazi ukuhambisana nombono womuntu,

kukancane la UNkulunkulu engavela khona ngoba ecelwe umuntu.

Uma enza umsebenzi Wakhe,

ukhetha ngendlela Yakhe, enze izinhlelo Zakhe.

Ngaphezu kwalokho, Unezinhloso zaKhe, nezindlela Zakhe.

Uma enza umsebenzi Wakhe, akadingi ukubonisana nomuntu ngomsebenzi Wakhe,

efuna iseluleko somuntu, engadingi kwazisa umuntu.

Isona simo sikaNkulunkulu lesi,

kufanele wonke umuntu akwazi lokhu.

 III

Uma nifisa ukufakazela ukuvela Kwakhe,

uma nifisa ukulandela izinyathelo Zakhe,

kuqala kufanele nidlule emibonweni yenu.

Akufanele niphoqe Yena ukuthi enze lokhu nalokhu,

akufanele nakancane nimvalele ngokwenu

noma nimbophele emicabangweni yenu.

Kunalokho, kufanele nibuze ukuthi ningazithungatha kanjani izinyathelo Zakhe,

namukele ukuvela Kwakhe,

nokuthi nizithoba kanjani emsebenzini omusha Wakhe;

ilokho okufanele ngabe kwenziwa ngumuntu.

Njengalokho engekho omunye oyiqiniso,

futhi akekho omunye ophethe iqiniso,

umuntu kufanele athungathe, amukele bese eyalalela.

umthombo Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Labo Abemukela Umsebenzi Omusha Babusisiwe

Okulandelayo:Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

   I Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade. UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu. Ukubaluleka nom…

 • Ukubaluleka Komthandazo

   I Umthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu, ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu. Uma uthandaza ngokw…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…