Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

47 UNkulunkulu Osesimweni Somuntu Wezinsuku Zokugcina Wenza Umsebenzi Wamazwi

I

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina

uphetha iNkathi Yomusa futhi ukhuluma amazwi aphelelisa nakhanyisayo,

amazwi asusa imiqondo engacacile ngoNkulunkulu enhliziyweni yomuntu.

UJesu wenza umsebenzi owawehlukile.

Wenza izimangaliso futhi welapha abagulayo,

washumayela ivangeli lombuso wezulu,

futhi wabethelwa ukuze ahlenge bonke abantu.

Ngakho umuntu uba nomqondo wokuthi uNkulunkulu uyohlala enjena.

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ugcwalisa futhi ambule konke ngamazwi.

Emazwini Akhe ubona lokho Ayikho; emazwini Akhe ubona ukuthi unguNkulunkulu.

II

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina

ususa imiqondo engacacile ngoNkulunkulu enhliziyweni yomuntu.

Ngamazwi nezenzo Zakhe, umsebenzi Wakhe ongowempela futhi ojwayelekile phakathi kwabantu bonke,

umuntu wazi ubunjalo bukaNkulunkulu, bengakholwa kuNkulunkulu ongacacile.

Ngamazwi kaNkulunkulu osenyameni,

uphelelisa umuntu futhi ugcwalisa zonke izinto.

Lona ngumsebenzi uNkulunkulu azowufeza ekugcineni kwezinsuku.

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ugcwalisa futhi ambule konke ngamazwi.

Emazwini Akhe ubona lokho Ayikho; emazwini Akhe ubona ukuthi unguNkulunkulu.

III

UNkulunkulu osenyameni ukhuluma kuphela amazwi, njengoba lokhu kungumsebenzi Wakhe emhlabeni.

Ungakwazi ukubona konke ayikho ngamazwi Akhe, anamandla, athobile, aphakeme.

UNkulunkulu osenyameni ukhuluma kuphela amazwi, njengoba lokhu kungumsebenzi Wakhe emhlabeni.

Ungakwazi ukubona konke ayikho ngamazwi Akhe, anamandla, athobile, aphakeme.

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ugcwalisa futhi ambule konke ngamazwi.

Emazwini Akhe ubona lokho ayikho; emazwini Akhe ubona ukuthi ungu…

UNkulunkulu osesimweni somuntu wezinsuku zokugcina ugcwalisa futhi ambule konke ngamazwi.

Emazwini Akhe ubona lokho ayikho; emazwini Akhe ubona ukuthi unguNkulunkulu.

Okwedlule:Ezinsukwini Zokugcina UNkulunkulu Ufeza Konke Kakhulu Ngezwi

Okulandelayo:Ukunyakaza Komsebenzi kaNkulunkulu Emhlabeni

Okuqukethwe Okuhlobene