I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Usizi lweSintu esoNakele

1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini,

engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo,

engazi ukuthi uNkulunkulu uhlela kanjani zonke izinto nokuthi uzilawula kanjani.

Kusukela esikhathini sakudala esingakhumbuleki kuze kube ilolu suku.

into le engaziwa muntu

Akungoba izindlela zikaNkulunkulu zinzima ukuzithola,

noma icebo laKhe lisazotholakala,

kodwa inhliziyo yomuntu nomoya wakhe kukude noNkulunkulu.

Ngakho-ke ngesikhathi umuntu elandela uNkulunkulu,

udlala indima yokuba isisebenzi sikaSathane.

Akakuboni lokhu.

2. Akekho othatha isinyathelo sokuhamba ezinyathelweni zikaNkulunkulu

noma ukubukeka kukaNkulunkulu.

Akekho ofisa ukuba khona nokuphila ekunakekeleni nasekugcinweni uNkulunkulu.

Kodwa bakhetha ukubola kukaSathane nokomubi

ukwamukela nokujwayela leli zwe

nokuhambisana nemithetho yempilo elandelwa isintu esikhohlakele.

Kulesi sigaba, inhliziyo nomoya womuntu uphendukela eziphweni umuntu azinikela kuSathane.

Inhliziyo yomuntu nomoya wakhe kuphenduka kube ukudla kukaSathane,

nendawo lapho kuhlala khona, nenkundla yokudlala yayo.

3. Ngale ndlela, umuntu ngokungazi ulahlekelwa imigomo yokuba umuntu

Engasazi ukubaluleka nenjongo yobukhona bakhe.

Imithetho kaNkulunkulu nesivumelwano phakathi kukaNkulunkulu nomuntu

iyanyamalala kancane kancane enhliziyweni yomuntu.

Umuntu akafuni noma akasalaleli uNkulunkulu

Ngokuhamba kwesikhathi, umuntu akasaqondi ukuthi uNkulunkulu wayemdalelani umuntu,

akasawaqondi namazwi avela kuNkulunkulu noma aqonde ukuthi konke lokho kuvela kuNkulunkulu.

Umuntu uyaqala amelane nemithetho kaNkulunkulu nemiyalelo kaNkulunkulu;

inhliziyo nomoya womuntu kuba ndikindiki….

UNkulunkulu ulahlekelwa umuntu ayemudale ekuqaleni,

umuntu alahlekelwe umsuka wakhe wokuqala.

Usizi lolu lwalesi sintu

Okwedlule:Ngamazwi KaKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Angahlanza Nangaguqula Umuntu

Okulandelayo:Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele

  1. Lapho uNkulunkulu osesimweni somuntu ezokwenza umsebenzi Wakhe emhlabeni, umcabango oyiphutha umuntu anawo Ngaye uyohlala ubekwe obala, ngoba ukwej…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…