Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

431 Iqiniso Ngomsebenzi KaNkulunkulu ENkathini Yombuso

 I

Uma abantu besala eNkathini Yomusa,

ngeke basazi isimo sikaNkulunkulu uqobo,

noma bakhululeke esimweni esikhohlakele.

Futhi uma bephila ebuningini bomusa,

kodwa bengayazi indlela yokwazi nokuthokozisa uNkulunkulu,

bese bekholwa ngokudabukisayo Kuye kodwa ngeke nhlobo bamzuze.

Emva kokufunda izwi likaNkulunkulu,

futhi usuyibone yonke imisebenzi Yakhe eNkathini Yombuso,

amaphupho obuwaphethe iminyaka eminingi ayofezeka wonke.

Uyozwa ukuthi ekugcineni usumbonile uNkulunkulu, ubuso nobuso.

 II

Bese ngenkathi ubheka, umuzwa ekhuluma,

wazise umsebenzi nokuhlakanipha Kwakhe, futhi uzwe ukuthi ungokoqobo, unamandla onke kangakanani,

uyokwazi ukuthi usubone futhi wazuza okuningi kunalabo abakwanduleleyo.

Uyokwazi ngokweqiniso ukuthi kusho ukuthini ukukholwa nokulandela inhliziyo Yakhe unomphelo.

Uma ubambelela kokwedlule futhi uchitha noma uphika ukuba sesimweni somuntu kwesibili kukaNkulunkulu,

uyosala ungaphethe lutho, ungenalutho, futhi uyoba necala lokumphikisa.

 III

Lalela iqiniso, thobela umsebenzi Wakhe,

futhi uze phansi kokuba senyameni okwesibili kukaNkulunkulu, uSomandla,

unikwe ukuqondiswa nguye mathupha.

Uyoba nokuningi, ubone iqiniso eliphakeme,

futhi uthole ukuphila komuntu kwangempela, ubone imibono engakaze ibonwe ngaphambili.

Lapho uNkulunkulu eba yinyama, ukhombisa isimo Sakhe

ngokusola nokwahlulela.

Ngalesi sisekelo, uletha iqiniso eliningana, akhombise izindlela eziningana zokwenza.

Futhi lokhu kunqoba umuntu, kumsindise esimweni Sakhe esikhohlakele.

Yilokhu okungemuva komsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yombuso.

Uyozwa ukuthi ekugcineni usumbonile uNkulunkulu, ubuso nobuso.

Okwedlule:UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe

Okulandelayo:Thula Phambi KukaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…