Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

55 Enkathini Yombuso UNkulunkulu Uphelelisa Umuntu Ngamazwi

I

Kule nkathi, uNkulunkulu uyofeza lokhu phakathi kwenu: ukuthi bonke benze iqiniso,

ukuthi bonke baphile ngezwi Lakhe futhi bamthande ngezinhliziyo zabo.

Izwi likaNkulunkulu liyisisekelo sokuphila kwabo.

Bonke banezinhliziyo ezesaba uNkulunkulu.

Ngokwenza amazwi kaNkulunkulu, bayophatha futhi babuse noNkulunkulu.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elinika umuntu ukuphila.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elingalethela umuntu ukukhanya, likhombe indlela yokwenza.

Lokhu kuyiqiniso ngokwengeziwe eNkathini Yombuso.

II

Amazwi kaNkulunkulu, abusa umuntu. Izwi likaNkulunkulu liwukudla namandla.

Thokoza uma ulidla. Uma ungadli futhi ngeke uthole ndlela ongahamba ngayo.

EBhayibhelini, kuthi: Umuntu ngeke aphile ngesinkwa kuphela,

kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu.

Manje uNkulunkulu uyofeza lokhu kuwe.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elinika umuntu ukuphila.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elingalethela umuntu ukukhanya, likhombe indlela yokwenza.

Lokhu kuyiqiniso ngokwengeziwe eNkathini Yombuso.

III

Kule nkathi, uNkulunkulu ikakhulu usebenzisa izwi ukubusa konke.

Abantu bayehlulelwa futhi bapheleliswe, bakwazi ukungena embusweni Wakhe,

konke ngenxa yezwi Lakhe.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elinika umuntu ukuphila.

Yizwi likaNkulunkulu kuphela elingalethela umuntu ukukhanya, likhombe indlela yokwenza.

Lokhu kuyiqiniso ngokwengeziwe eNkathini Yombuso.

Phuza izwi likaNkulunkulu nsuku zonke. Yidla izwi likaNkulunkulu nsuku zonke.

Ungalishiyi iqiniso eliphakathi kulo. Futhi uyokwenziwa uphelele.

Okwedlule:Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu

Okulandelayo:Umsebenzi KaNkulunkulu Omningi Ufezwa Ngezwi LikaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene