I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu.

UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama.

Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela Kwakhe?

Noma iphile esishayweni asehlisile?

Kuphi naphi lapho Eya khona Usakaza imbewu yencithakalo,

Kodwa ngakho unika insindiso futhi ekhombisa uthando Lwakhe.

UNkulunkulu ufisa ukwenza abantu abaningi bamazi Yena, baMbone bese bemhlonipha kakhulu.

Abakaze baMbone sonke lesi khathi, kodwa manje Ungokoqobo impela.

Okwedlule:Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba

Okulandelayo:Lokho Abakholwa KuNkulunkulu Okufanele Bakufune

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …