Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

22 UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu.

UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama.

Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela Kwakhe?

Noma iphile esishayweni asehlisile?

Kuphi naphi lapho Eya khona Usakaza imbewu yencithakalo,

Kodwa ngakho unika insindiso futhi ekhombisa uthando Lwakhe.

UNkulunkulu ufisa ukwenza abantu abaningi bamazi Yena, baMbone bese bemhlonipha kakhulu.

Abakaze baMbone sonke lesi khathi, kodwa manje Ungokoqobo impela.

Okwedlule:UNkulunkulu Ubuye Ngokunqoba

Okulandelayo:Yonke Indawo Yintsha Ceke Enkazimulweni KaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Woza eSiyoni Ngokudumisa

  1. Woza eSiyoni ngokudumisa. Ikhaya likaNkulunkulu selivelile. Woza eSiyoni ngokudumisa. Konke kucula izindumiso zegama Lakhe elingcwele; liyasabalala…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…