Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

53 Umsebenzi KaNkulunkulu Uqhubekela Phambili

 I

Umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekela phambili;

Nakuba inhloso isele ingaguqukile,

indlela yomsebenzi Wakhe ilokhu iguquka,

futhi kuba njalo nakulabo abamlandelayo.

Ukwanda komsebenzi owenziwa nguNkulunkulu,

kwandisa ukwazi kumuntu, amazi ngokuphelele,

kwande ukuguquka kwesimo somuntu

ngokuhambisana nomsebenzi Wakhe.

Umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekela phambili;

Umsebenzi Wakhe awugugi futhi uhlale umusha.

Akawuphindi neze umsebenzi wakudala,

azokwenza kuphela umsebenzi ongakaze wenziwe.

 II

UNkulunkulu akaqhubi umsebenzi ofanayo;

uhlala uguquka futhi uhlala umusha.

Kuyefana nokuthi uNkulunkulu ukhuluma amazwi amasha

futhi wenza umsebenzi omusha nsuku zonke kuwe.

Yilona umsebenzi uNkulunkulu awenzayo;

Isihluthulela sakho “ukumangalisa”, “ukumangalisa” kanye “nobusha.”

“UNkulunkulu akaguquki futhi uyohlala enguNkulunkulu.”

Lesi yisisho esiyiqiniso impela.

Umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekela phambili;

Umsebenzi Wakhe awugugi futhi uhlale umusha.

Akawuphindi neze umsebenzi wakudala,

azokwenza kuphela umsebenzi ongakaze wenziwe.

 III

Kodwa njengoba umsebenzi kaNkulunkulu uhlala uguquka,

kulabo abangawazi umsebenzi kaMoya oNgcwele,

nabantu abayiziwula abangalazi iqiniso,

bagcina bengabaphikisi bakaNkulunkulu.

Ingqikithi kaNkulunkulu ayisoze yaguquka;

uNkulunkulu uhlala enguNkulunkulu futhi akasoze abe nguSathane.

Kodwa lokhu akusho ukuthi umsebenzi Wakhe awuguquki,

nokuthi awuguquki njengengqikithi Yakhe.

Wena uthi uNkulunkulu akaguquki nhlobo,

kodwa ukuchaza kanjani ukuthi “awusoze waguga, uhlala umusha?”

Umsebenzi kaNkulunkulu uhlala wanda futhi uguquka,

Ukhombisa intando Yakhe ayenze yaziwe kubantu futhi.

Umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekela phambili;

Umsebenzi Wakhe awugugi futhi uhlale umusha.

Akawuphindi neze umsebenzi wakudala,

azokwenza kuphela umsebenzi ongakaze wenziwe.

azokwenza kuphela umsebenzi ongakaze wenziwe.

Okwedlule:UNkulunkulu Osenyameni Wenza Umsebenzi Wokunqoba Sonke Isintu

Okulandelayo:Ukubaluleka Kokuphatha KukaNkulunkulu Isintu

Okuqukethwe Okuhlobene