I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Izinguquko Zesimo Azehlukaniseki Nomsebenzi KaMoya ONgcwele

I

Umsebenzi nobukhona bukaMoya oNgcwele

kunquma ukuthi ufuna ngobuqotho yini,

hhayi ukwahlulela abanye, noma imibono yabanye.

Kodwa ngaphezu kwalokhu, okunquma ubuqotho bakho,

ngokuhamba kwesikhathi, ukuthi umsebenzi kaMoya oNgcwele

uyakuguqula futhi ukwenza wazi uNkulunkulu yini.

Ngomsebenzi kaMoya oNgcwele, isimo sakho siyoguquka,

umbono wakho ngokholo uyoba msulwa.

Uguquko lusho ukuthi uMoya oNgcwele uyasebenza,

kungakhathaleki ukuthi usumlandele isikhathi eside kangakanani.

II

Uma kungenaluguquko kuwe, ngakho kukhombisa

ukuthi uMoya oNgcwele akasebenzi kuwe.

Ngisho wenza umsebenzi, uwenzela ukuzuza isibusiso.

Ukuthukela wenza umsebenzi

akusho ukuguquka kwesimo.

Abenzi bomsebenzi bayobhujiswa

ngoba umbuso awubadingi.

Umbuso awubadingi abangaguqukile

ukuba basebenzele abathembekile nabaphelelisiwe.

Ngomsebenzi kaMoya oNgcwele, isimo sakho siyoguquka,

umbono wakho ngokholo uyoba msulwa.

Uguquko lusho ukuthi uMoya oNgcwele uyasebenza,

kungakhathaleki ukuthi ulandele Yena isikhathi eside kangakanani, ulandele Yena.

Okwedlule:UnguNkulunkulu Wethu

Okulandelayo:Isintu Esikhohlakele Sidinga Umsebenzi KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu

Okuqukethwe Okuhlobene