Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

42 UNkulunkulu Angazuza Isintu Kuphela Ngokusebenza Enyameni

 I

Ngezwi likaNkulunkulu elingokoqobo,

ubuthakathaka nokuhlubuka komuntu kuyahlulelwa futhi kwembulwe.

Bese umuntu ethola lokhu akudingayo.

Uyabona ukuthi uNkulunkulu usefikile kulo mhlaba wabantu.

Umsebenzi kaNkulunkulu ongokoqobo uhlose ukusindisa wonke umuntu ethonyeni likaSathane,

abahlenge ekungcoleni, esimweni sabo esonakaliswe nguSathane.

Ukuzuzwa nguNkulunkulu kusho ukulandela isibonelo Sakhe njemgomfuziselo ophelele womuntu.

Landela uNkulunkulu ongokoqobo, phila impilo yobuntu ejwayelekile,

gcina amazwi nemiyalelo Yakhe, ugcine ngokuphelele lokho akushoyo,

futhi athole lokho akucelayo, lapho-ke uyozuzwa nguNkulunkulu.

 II

UNkulunkulu uze enyameni, wavumela abantu ukuthi babone izenzo Zakhe.

UMoya Wakhe wembathe inyama, ukuze umuntu akwazi ukuthinta uNkulunkulu,

ukuze abantu babuke uNkulunkulu futhi bafike ekwazini Yena.

Kungale ndlela yangokoqobo uNkulunkulu aphelelisa ngayo abantu.

Labo abakwazi ukuphila izimpilo zabo ngokuvumelana Naye.

futhi balandele inhliziyo Yakhe, bayilabo abazuzwe nguNkulunkulu.

Ukuzuzwa nguNkulunkulu kusho ukulandela isibonelo Sakhe njemgomfuziselo ophelele womuntu.

Landela uNkulunkulu ongokoqobo, phila impilo yobuntu ejwayelekile,

gcina amazwi nemiyalelo Yakhe, ugcine ngokuphelele lokho akushoyo,

futhi athole lokho akucelayo, lapho-ke uyozuzwa nguNkulunkulu.

 III

Ukuba uNkulunkulu wakhuluma esezulwini nje futhi akehlelanga emhlabeni,

babeyomazi kanjani abantu?

Ngamazwi angenalutho nje okwedlulisa imisebenzi Yakhe, kodwa hhayi amazwi akhe njengeqiniso.

UNkulunkulu uza njengomfuziselo, ukuze umuntu ambone futhi amthinte,ambone futhi azuzwe Nguye.

Ukuzuzwa nguNkulunkulu kusho ukulandela isibonelo Sakhe njemgomfuziselo ophelele womuntu.

Landela uNkulunkulu ongokoqobo, phila impilo yobuntu ejwayelekile,

gcina amazwi nemiyalelo Yakhe, ugcine ngokuphelele lokho akushoyo,

futhi athole lokho akucelayo, lapho-ke uyozuzwa nguNkulunkulu.

Okwedlule:UNkulunkulu Usesimweni Somuntu Ukuze Nje Anqobe USathane Futhi Asindise Sonke Isintu

Okulandelayo:Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela

Okuqukethwe Okuhlobene