Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

35 Dumisani Okufezwe Umsebenzi KaNkulunkulu

Umsebenzi kaNkulunkulu omkhulu ushintsha ngokushesha okukhulu, kunzima ukuwuqonda, uyabathonya abantu.

Bheka eduze kwakho, akusafani nasekuqaleni, yonke into yinhle futhi yintsha.

Yonke into ivuselelwe, konke kwenziwe kabusha, konke kwenziwe kwaba msulwa.

Sidumisa uNkulunkulu, sigcwele injabulo, izingoma zokudumisa zikhuphukela phezulu Kuye.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe! Bonke abantu badumisa uNkulunkulu ngezinhliziyo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe! Bonke abantu badumisa uNkulunkulu ngezinhliziyo.

Udumo ezenzweni zikaNkulunkulu ezimangalisayo, dumisani ukuhlakanipha kwaKhe, ukungehluleki,

dumisani isimo saKhe sokulunga, mdumiseni ngoba unguNkulunkulu othembekile.

Umsebenzi kaNkulunkulu wangempela washintsha ukungalaleli esimweni sami.

Ngihlonishwe ngomsebenzi engiwunikwe uNkulunkulu, ukuba nginikeze ubufakazi ngezenzo zaKhe ezingcwele.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Labo abathanda uNkulunkulu, bahlale bemlalela futhi baphila ngezwi laKhe.

Bethethelelwe izono zabo nokungcola, bonke baba ngabangcwele.

Ukunikeza ubufakazi egameni likaNkulunkulu elingcwele, ukwanelisa inhliziyo kaNkulunkulu.

Ukulunga nobungcwele bugcwalisiwe kulo mhlaba,

yonke indawo kuhle futhi kusha.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Mdumiseni! Hubani inkazimulo egameni laKhe!

Ukumhubela izindumiso ngokusuka ezinhliziyweni zethu ezijabulayo.

Dumisani okufezwe umsebenzi kaNkulunkulu, uNkulunkulu ukhazinyuliswe ngokugcwele,

konke nabo bonke baphendukele ekulaleleni, ngamunye unendawo yakhe yokugcina yokuphumula.

Abantu bakaNkulunkulu, abangcwele nakakhulu, badumisa uNkulunkulu weqiniso.

Sikanye Naye, sigezwe ngenjabulo.

Sigezwe enjabulweni.

Mdumiseni! Sindawonye siyamdumisa!

Ingoma yethu yokudumisa angeke nanini iphele.

Mdumiseni! Sindawonye siyamdumisa!

Ingoma yethu yokudumisa angeke nanini iphele, ngeke iphele.

Okwedlule:Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla

Okulandelayo:Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana

Okuqukethwe Okuhlobene