48 Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu

I

UNkulunkulu uMninimandla onke useyinyama, Wena sikuculela kakhulu izindumiso.

Usiletha ekuphileni kombuso.

Thina bantu bombuso sisedilini laKho,

sijabulela amazwi aKho, sihlanzwe ekonakaleni kwethu.

Izwi laKho liyasihola futhi sikulandela eduze.

Kungenxa yomusa kaNkulunkulu ukuthi isimo sethu sobusathane siye sagezwa.

Sijabulela izwi likaNkulunkulu futhi siphila ukuphila okusha phambi kwaKhe.

Nakekela inhliziyo kaNkulunkulu, mthande ngempela, mbonge futhi umdumise.

La la la la la ... la la la la la ...

II

Kukholelwe ukuthi izwi likaNkulunkulu liyiqiniso futhi lingasinikeza ukuphila.

Sikhonza ngezwi likaNkulunkulu futhi siqonda iqiniso, ngoMoya oNgcwele osebenza kithi.

Masizidele, sibe lula futhi sivuleleke, futhi siziqeqeshele ukuba sibe abantu abathembekile.

Iqiniso lisenza sikhululwe futhi sikhululeke, ligcwalisa izinhliziyo zethu ngenjabulo.

Ukuphila kwasebandleni lethu kuyathandeka, futhi bonke abangcwele baye baphila.

Sikhonza ngeqiniso futhi sisize omunye nomunye, futhi ukuphila kwethu kukhula ngokushesha.

Yamukela ukwahlulela, sebenzisa iqiniso, futhi uphile ngezwi likaNkulunkulu.

Phila ngokoqobo ngeqiniso ukuze kwaneliswe inhliziyo kaNkulunkulu.

La la la la la ... la la la la la ...

III

Singabafowethu nodadewethu abahlanganiswe ngokuvumelana futhi sonke sijabulile.

Sixoxisana ngamazwi kaNkulunkulu futhi sihlanganyela izinto esiye sabhekana nazo, senza imisebenzi yethu ngokuzwana.

Hlonipha iqiniso, ngena kwingokoqobo futhi wenze uNkulunkulu aneliseke.

Ukuhlala othandweni lukaNkulunkulu, sidumisa uNkulunkulu phakade.

La la la la la ... la la la la la …

Okwedlule: 45 Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana

Okulandelayo: 55 Impilo Yethu Ayilona Ize

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (2)

Mhlawumbe abafowethu nodadewethu banolwazi oluthile ngokulandelana, izigaba, kanye nezindlela zomsebenzi kaNkulunkulu ezweni laseChina,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi