Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

352 Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu

 I

Isiqu somuntu, ulwazi, uthando, nokwethembeka, ukulalela, nakho konke umuntu akubonayo

kusuke ekwahluleleni kwezwi.

Ukukholwa kwakho kumi ngenxa yezwi Lakhe.

Ngalokhu umuntu ubona umsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu:

Kuningi okungaphezulu kokuqonda komuntu; izimfihlakalo ezinkulu nezimangaliso yonke indawo.

 II

Ngakho futhi baningi abathobile.

Akekho owedlula ukwahlulela kwezwi Lakhe,

futhi abukho ubumnyama obubusa phezu kwegunya Lakhe.

Umuntu uyathoba ngenxa yokuba Kwakhe sesimweni somuntu, igunya Lakhe,

Nokwahlulela okuvela ezwini Lakhe.

 III

Labo abangakaze bathobe baguqa kuNkulunkulu lapho beqondwa yizwi Lakhe.

Bakhothamela ukwahlulela okuvela ezwini Lakhe,

bengacubunguli noma bahlulele ngolimi lwabo.

Inyama kaNkulunkulu ibonakala sengathi ujwayelekile,

kodwa amazwi Akhe akhombisa umuntu igunya Lakhe eligcwele.

UnguNkulunkulu uqobo, amazwi Akhe ayisibonakaliso sikaNkulunkulu uqobo.

Akekho ongamcasula, unguNkulunkulu osenyameni.

 IV

UNkulunkulu osesimweni somuntu wethula amazwi Akhe,

ukuze zonke izindlebe zizwe futhi zemukele ukwahlulela Kwakhe.

UNkulunkulu akesabisi umuntu ukuze athobe ngokuziveza esesimweni somoya.

Isimo somuntu sangempela, noma sifihlwe ngokujulile,

sembulwa ngalo msebenzi ongokoqobo futhi oyingqayizivele,

ukuze umuntu awubone bese eguquka.

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kungokoqobo futhi kwethulwa yizwi.

 V

Leli yigunya nokubaluleka kokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu.

Leli yigunya nokubaluleka kokuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu.

Akekho owedlula ukwahlulela kwezwi Lakhe,

futhi abukho ubumnyama obubusa phezu kwegunya Lakhe.

Umuntu uyathoba ngenxa yokuba Kwakhe sesimweni somuntu, igunya Lakhe,

nokwahlulela okuvela ezwini Lakhe.

Ukuba Kwakhe sesimweni somuntu, igunya Lakhe, nokwahlulela okuvela ezwini Lakhe.

Okwedlule:Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo

Okulandelayo:NguNkulunkulu Osesimweni Somuntu Kuphela Ongasindisa Isintu Ngokuphelele

Okuqukethwe Okuhlobene