I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina

 I

Kusukela ekudalweni kuze kube manje, ezinsukwini zokugcina kuphela,

uNkulunkulu ube senyameni ukuzokwenza umsebenzi omkhulu kakhulu.

Futhi ubekezelele ubuhlungu obukhulu kakhulu, wazithoba ukuze abe umuntu.

Phezu kwakho konke lokhu, umsebenzi Wakhe awukaze ulibaziseke.

Usenza umsebenzi Wakhe ngokohlelo alwenzile.

Inhloso yokuthi uNkulunkulu enze umsebenzi onje ukuthi laba bantu bazozuzwa,

ukuthi abantu bazosindiswa, bazofakaza Ngaye.

Nenkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa. Nenkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa.

 II

UNkulunkulu ube yinyama ukuze anqobe umuntu, uyophelelisa labo abathandayo.

Wethemba ukubona ngamehlo Akhe ukuthi bangethula ubufakazi Ngaye.

Abantu abanjalo ababaningi, noma bambalwa ngangomuntu oyedwa noma ababili.

Bavela emazweni ahlukene, banobuzwe obehlukene.

Usenza umsebenzi Wakhe ngokohlelo alwenzile.

Inhloso yokuthi uNkulunkulu enze umsebenzi onje ukuthi laba bantu bazozuzwa,

ukuthi abantu bazosindiswa, bazofakaza Ngaye.

Futhi inkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa. Futhi inkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa.

Yileyo inhloso, yileyo inhloso. Yileyo inhloso, yileyo inhloso.

 III

Ukwahlulela, umsebenzi nezwi likaNkulunkulu, izimfihlakalo Zakhe ezembuliwe

konke ngokwalabo abambalwa abaphelelisiwe.

Ngenxa yabo, uNkulunkulu uyakhuluma abatshele indlela yokungena ekuphileni.

Kungenxa yabo ebe yinyama, enikeza izethembiso futhi enika umusa.

Unika iqiniso hhayi kwababi kodwa kulabo azobaphelelisa,

labo abangenza iqiniso futhi bazikhandle ngoNkulunkulu.

Unika iqiniso hhayi kwababi kodwa kulabo azobaphelelisa,

labo abangenza iqiniso futhi bazikhandle ngoNkulunkulu.

futhi bazikhandle ngoNkulunkulu.

Usenza umsebenzi Wakhe, usenza umsebenzi Wakhe.

Usenza umsebenzi Wakhe ngokohlelo alwenzile.

Inhloso yokuthi uNkulunkulu enze umsebenzi onje ukuthi laba bantu bazozuzwa,

ukuthi abantu bazosindiswa, bazofakaza Ngaye.

Futhi inkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa. Futhi inkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa.

Futhi inkazimulo Yakhe, iyokwamukelwa.

Yileyo inhloso, yileyo inhloso. Yileyo inhloso, yileyo inhloso.

Okwedlule:Igunya Nokubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu

Okulandelayo:Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela

Okuqukethwe Okuhlobene