Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

10 UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga

1. Nginikeze abakwa-Israyeli inkazimulo Yami ngase ngiyayisusa lapho,

ngaletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi ngaletha bonke abantu eMpumalanga.

UNkulunkulu ubaholele ekukhanyeni

ukuze bazophinda babumbane babe nenhlangano nakho

singabe sisaba khona isidingo sokuthi bakufune ukukhanya.

UNkulunkulu laba abafunayo uzokwenza ukuthi bakubone futhi ukukhanya

nenkazimulo ebenginayo kwa-Israyeli,

bheka uNkulunkulu wehlela emhlabeni ngefu elimhlophe phakathi kwabo abantu,

babone amafu amhlophe abangakwazi ukuwabala kanye namaqoqo ezithelo,

babone uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, uNkulunkulu wakwa-Israyeli,

babone iNkosi yamaJuda, uMesiya obekade bemfisa

kanye nokuvela Kwakhe ngokuphelele engake ngashushiswa amakhosi kuyo yonke iminyaka.

2. UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba wonke jikelele bese ngenze nemisebenzi emikhulu,

ngiveze yonke inkazimulo Yami nayo yonke imisebenzi Yami kubantu ezinsukwini zokugcina.

UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo,

kulabo abebengilindile iminyaka eminingi,

kulabo abebefisa ukuthi ngize ngefu elimhlophe,

kwabakwa-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi Ngivele,

nakubo bonke abantu abashushisa uNkulunkulu,

Ukuze bonke bazokwazi ukuthi kade ngayithatha inkazimulo Yakhe

futhi ngayiletha eMpumalanga.

Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!

umthombo: Izwi Livela Lisenyameni

Yonke Inkazimulo Mayibe KuNkulunkulu uSomandla!

Okwedlule:Woza eSiyoni Ngokudumisa

Okulandelayo:Ukuphatha KukaNkulunkulu Okusobala Kulo Lonke Izulu Nomhlaba

Okuqukethwe Okuhlobene