Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

118 Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela

I

Labo abasebenzela uNkulunkulu kufanele babe ngabasondelene Naye,

bathandwe nguNkulunkulu futhi bathembeke Kuye.

Noma wenza ngaphambili noma ngemuva kwabanye,

intokozo kaNkulunkulu uyakwazi ukuyizuza

futhi uyoma uqine phambi kukaNkulunkulu.

Noma ngabe abanye bakuphatha kanjani,

uzohamba indlela yakho,

unike ukukhathazeka kwakho emthwalweni kaNkulunkulu.

Lokhu ngukuba ngosondele kaNkulunkulu.

Lokhu ngukuba ngosondele kaNkulunkulu.

Abasondelene noNkulunkulu ngabayizethenjwa Zakhe.

Babelana Naye okumkhathazayo nakufunayo.

Noma benezinhlungu futhi bebuthakathaka, bayakwazi ukubekezelela ubuhlungu,

bashiye abakuthandayo ukuze banelise uNkulunkulu, ukuze banelise uNkulunkulu,

II

Abasondelene noNkulunkulu bakwazi ukumsebenzela

ngoba banikezwa umsebenzi nomthwalo kaNkulunkulu.

Bayakwazi ukuthatha inhliziyo kaNkulunkulu njengeyabo,

bengacabangi noma bayalahlekelwa noma bayazuza.

Nangaphandle kwamathemba,

bazokholwa ngenhliziyo ethanda uNkulunkulu.

Ngakho lolu hlobo lomuntu lubizwa ngokuthi ngolusondelene noNkulunkulu.

Lokhu ngukuba ngosondelene noNkulunkulu.

Lokhu ngukuba ngosondele kaNkulunkulu.

Abasondelene noNkulunkulu bayizethenjwa Zakhe.

Babelana Naye okumkhathazayo nakufunayo.

Noma benezinhlungu futhi bebuthakathaka, bayakwazi ukubekezelela ubuhlungu,

bashiye abakuthandayo ukuze banelise uNkulunkulu, ukuze banelise uNkulunkulu,

III

UNkulunkulu unikeza imithwalo eyengeziwe kubantu abanje.

Ngabo, okuyokwenziwa nguNkulunkulu kuyavezwa.

Ngalokhu abantu abanje bathandwa nguNkulunkulu.

Bayizisebenzi ezifuna inhliziyo Yakhe.

Abasondelene noNkulunkulu bayizethenjwa Zakhe.

Babelana Naye okumkhathazayo nakufunayo.

Noma benezinhlungu futhi bebuthakathaka, bayakwazi ukubekezelela ubuhlungu,

bashiye abakuthandayo ukuze banelise uNkulunkulu, ukuze banelise uNkulunkulu, o.

ithathwe kwethi “Indlela Yokusebenza Ngokuzwana Nentando kaNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu

Okulandelayo:Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…