Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

102 Lingisa INkosi UJesu

I

UJesu waqeda umsebenzi kaNkulunkulu,

umsebenzi wokuhlenga wonke umuntu

ngokunikeza ukunakekela Kwakhe entandweni kaNkulunkulu,

ngaphandle kwenhloso noma izinhlelo zobugovu.

Wagxila ohlelweni lukaNkulunkulu,

KuBaba osezulwini wathandaza,

efuna intando kaBaba osezulwini.

Wayefuna futhi wayehlala ethandaza,

Uma njengoJesu unika konke ukunakekela kwakho kuNkulunkulu,

bese ufulathela inyama,

uNkulunkulu uyokwethemba ngemisebenzi ebalulekile

ukuze akwenze ukwazi ukumsebenzela.

II

Wathandaza wathi “Nkulunkulu Baba!

Feza lokho okuyintando Yakho.

Ungenzi ngokusukela ezinhlosweni zami,

yenza ukuze uhlelo lwakho lugcwaliswe.

Kungani kufanele unakekele umuntu obuthakathaka,

onjeangentuthwane esandleni Sakho?

Ngifisa kuphela ukwenza intando Yakho.

Yenza kimi njengokufisa Kwakho.”

Uma njengoJesu unika konke ukunakekela kwakho kuNkulunkulu,

bese ufulathela inyama,

UNkulunkulu uyokwethemba ngemisebenzi ebalulekile

ukuze akwenze ukwazi ukumsebenzela.

III

Endleleni eya eJerusalema,

inhliziyo kaJesu yayibuhlungu.

Kodwa wathembeka ezwini Lakhe, waqhubeka waqonda

lapho ayeyobethelwa khona.

Ekugcineni wabethelwa esiphambanweni,

waba ngumfanekiso wenyama enesono.

ephetha umsebenzi wokuhlenga,

ephakama ngaphezu kwezibopho zokufa.

Uma njengoJesu unika konke ukunakekela kwakho kuNkulunkulu,

bese ufulathela inyama,

UNkulunkulu uyokwethemba ngemisebenzi ebalulekile

ukuze akwenze ukwazi ukumsebenzela.

IV

UJesu waphila iminyaka engamashumi amathathu nantathu,

enza konke ukwanelisa uNkulunkulu,

engacabangi nhlobo ngokulahlekelwa noma inzuzo

kodwa intando kaNkulunkulu uBaba.

Umsebenzi weNkosi uJesu

wawulokhu uhambisana nentando kaNkulunkulu.

Ngakho umthwalo wokuhlenga

wayekufanele ukuwugcwalisa.

Ukuhlupheka okungenamkhawulo wakubekezelela,

futhi walingwa nguSathane izikhathi ezingenakubalwa.

Nokho akaphelelwanga neze yisineke.

Ekwethembeni nasothandweni, uNkulunkulu wamnika lo msebenzi.

Uma njengoJesu unika zonke izinkathazo zakho kuNkulunkulu,

bese ufulathela inyama,

UNkulunkulu uyokwethemba ngemisebenzi ebalulekile

ukuze akwenze ukwazi ukumsebenzela.

(Isiphetho)

Futhi ezikhathini ezifana nalezi kuphela

uyolokotha uthi wenza intando Yakhe,

uqeda okuthunywe Nguye,

ukuthi usebenzela uNkulunkulu ngempela.

kuthathwe kwethi “Indlela Yokusebenza Ngokuzwana Nentando KaNkulunkulu” kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Iqiniso Liphezulu Kunazo Zonke Izisho Zempilo

Okulandelayo:Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

Okuqukethwe Okuhlobene