Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

62 Lowo Ongukuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Uyophatha Ingqikithi KaNkulunkulu

 I

Ukuba sesimweni somuntu kukaNkulunkulu kuyomela ingqikithi nokuvezwa kukaNkulunkulu.

Futhi lapho esenziwe inyama uyoletha umsebenzi awunikeziwe

ukuveza lokhu ayikho, alethe iqiniso kubo bonke abantu,

abanike ukuphila futhi abakhombise indlela.

Noma iyiphi inyama engenangqikithi Yakhe impela ayisiye uNkulunkulu osesimweni somuntu.

 II

Qinisekisa inyama kaNkulunkulu nendlela yangempela ngesimo, amazwi nemisebenzi Yakhe.

Gxila engqikithini Yakhe kunasekubukekeni Kwakhe.

Kuwukungazi nokucabanga kancane ukugxila ekubukekeni kwangaphandle.

Okungaphandle akunqumi okungaphakathi,

futhi uNkulunkulu akahambisani nokucabanga komuntu.

 III

Ngabe ukubukeka kukaJesu akwehlukanga kulokhu abantu ababekulindele?

Ngabe isiqu nokugqoka Kwakhe akubucashisanga ubunjalo Bakhe?

Akungalokho abaFarisi bamphikisa?

Bagxila ekuthini wayebukeka kanjani abaze banaka lokho ayekusho.

 IV

UNkulunkulu wethemba ukuthi abafowethu nodadewethu abafuna ukubukeka Kwakhe ngeke baphinde umlando.

Ungalandeli abaFarisi uphinde ubethele uNkulunkulu esiphambanweni futhi.

Ngakho cabanga ngokucophelela ukuthi uyokwamukela kanjani ukubuya Kwakhe.

Yiba nomqondo ocacile wokuthi uyolithobela kanjani iqiniso.

Kungumsebenzi wawo wonke umuntu olindele ukubuya kukaJesu.

Okwedlule:UNkulunkulu UnguMbusi Wohlelo Lokuphatha Lweminyaka Eyizinkulungwane Eziyisithupha

Okulandelayo:Usizi lweSintu esoNakele

Okuqukethwe Okuhlobene