Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

36 Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?

 I

UNkulunkulu uwumthombo wokuphila komuntu; izulu nomhlaba kuphila ngamandla Akhe.

Akukho okuphilayo okungazikhulula ekubuseni nasegunyeni likaNkulunkulu.

Akunandaba ukuthi ungubani, wonke umuntu kufanele alalele uNkulunkulu,

athobele ukubusa Kwakhe, ukuqondisa nemiyalelo Yakhe!

Mhlawumbe ulangazelela ukuthola ukuphila neqiniso,

ukuthola uNkulunkulu ongamethemba ukuze uthole ukuphila okuphakade.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade, thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki, nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila, uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

 II

Ezinsukwini zokugcina umsebenzi kaNkulunkulu musha. Uyinkosi yezulu nomhlaba.

Uyinsika kuzo zonke izinhliziyo, futhi uyaphila futhi uyaphefumula phakathi kwabantu.

Kulapho kuphela engaletha khona ukuphila okusha bese eholela umuntu endleleni yokuphila.

UNkulunkulu uza emhlabeni azohlala phakathi kwabantu, ukuze umuntu azuze ukuphila bese ephila.

UNkulunkulu uyala umhlaba ukuba usebenzele umsebenzi Wakhe wokuphatha.

Hhayi ezulwini noma enhliziyweni yomuntu kuphela, uNkulunkulu uyaphila kulo mhlaba.

Ukuphika leli qiniso ngeke kukulethele indlela yeqiniso noma ukuphila.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade, thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki, nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila, uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade, thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki, nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila, uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

UNkulunkulu ulawula izulu nomhlaba, uyiyo yodwa indlela eya ekuphileni.

UNkulunkulu uyindlela eya ekuphileni okuphakade.

Okwedlule:Ingqikithi KaKristu Inqunywa Ngumsebenzi Namazwi Akhe

Okulandelayo:Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

Okuqukethwe Okuhlobene