I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade

 I

UNkulunkulu uqobo ungukuphila neqiniso, futhi ukuphila Kwakhe neqiniso kuthandelene.

Labo abangalizuzi iqiniso Lakhe, abazuzi ukuphila.

Ngaphandle kokuthola ukuholwa nokwesekelwa yiqiniso Lakhe,

umuntu usala nezincwadi nezimfundiso kuphela, umuntu usala nokufa.

Ukuphila kukaNkulunkulu neqiniso kuthandelene futhi kuhlala kukhona.

Uma ungawazi umthombo weqiniso, awukutholi ukondliwa kokuphila.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.

 II

Ukuziba indlela yokuphila elethwe nguKristu wezinsuku zokugcina

ngukushiya ukwamukelwa kukaJesu,

nokufulathela umbuso wezulu.

Uba unopopi nesiboshwa somlando.

Uma ungakuzuzi ukondliwa kokuphila, nakanjani awunalo iqiniso.

Uyinyama nje ebolayo, umcabango ongenalutho nokwakha umqondo okungenamphumela.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.

Amazwi asezincwadini awayikho ukuphila, okuqoshwe emlandweni akulona iqiniso,

izindlela ezindala zesikhathi esedlule azikhona ukuqoshwa kwamazwi uNkulunkulu awakhulumayo namuhla.

Iqiniso lishiwo kuphela nguNkulunkulu osemhlabeni futhi noNkulunkulu ophakathi kwabantu.

Uveza intando kaNkulunkulu nendlela Yakhe yokusebenza.

 III

Abantu ababoshwe umlando nababanjwe yimfundiso, ababoshwe yimithetho,

ngeke bazuze ukuphila noma indlela eya ekuphileni okuphakade.

Abanakho akulutho ngaphandle kwezinkulungwane zeminyaka ezimbalwa zomlando nemfundiso,

njengamachibi amnyama ami ndawonye,

angewona amanzi okuphila asuka esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu.

Nalabo abangaphuzi kula manzi bayoqhugela njengezidumbu unomphelo,

njengezigqila zikaSathane, njengamadodana esihogo.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha indlela eya ekuphileni kwaphakade.

Okwedlule:Gcwalisa Impilo Yakho Ngezwi LikaNkulunkulu

Okulandelayo:Umsebenzi Wenyama NoMoya Kungokwengqikithi Efanayo

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…