208 UKristu Wezinsuku Zokugcina Uletha Indlela Yokuphila Okuphakade

I

UNkulunkulu uqobo ungukuphila neqiniso, futhi ukuphila Kwakhe neqiniso kuthandelene.

Labo abangalizuzi iqiniso Lakhe, abazuzi ukuphila.

Ngaphandle kokuthola ukuholwa nokwesekelwa yiqiniso Lakhe,

umuntu usala nezincwadi nezimfundiso kuphela, umuntu usala nokufa.

Ukuphila kukaNkulunkulu neqiniso kuthandelene futhi kuhlala kukhona.

Uma ungawazi umthombo weqiniso, awukutholi ukondliwa kokuphila.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.


II

Ukuziba indlela yokuphila elethwe nguKristu wezinsuku zokugcina

ngukushiya ukwamukelwa kukaJesu,

nokufulathela umbuso wezulu.

Uba unopopi nesiboshwa somlando.

Uma ungakuzuzi ukondliwa kokuphila, nakanjani awunalo iqiniso.

Uyinyama nje ebolayo, umcabango ongenalutho nokwakha umqondo okungenamphumela.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.

Amazwi asezincwadini awayikho ukuphila, okuqoshwe emlandweni akulona iqiniso,

izindlela ezindala zesikhathi esedlule azikhona ukuqoshwa kwamazwi uNkulunkulu awakhulumayo namuhla.

Iqiniso lishiwo kuphela nguNkulunkulu osemhlabeni futhi noNkulunkulu ophakathi kwabantu.

Uveza intando kaNkulunkulu nendlela Yakhe yokusebenza.


III

Abantu ababoshwe umlando nababanjwe yimfundiso, ababoshwe yimithetho,

ngeke bazuze ukuphila noma indlela eya ekuphileni okuphakade.

Abanakho akulutho ngaphandle kwezinkulungwane zeminyaka ezimbalwa zomlando nemfundiso,

njengamachibi amnyama ami ndawonye,

angewona amanzi okuphila asuka esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu.

Nalabo abangaphuzi kula manzi bayoqhugela njengezidumbu unomphelo,

njengezigqila zikaSathane, njengamadodana esihogo.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha impilo futhi uphethe iqiniso elimile nelaphakade.

Leli qiniso liyindlela umuntu okufanele ayihambe ukuze azuze ukuphila.

Liyiyona kuphela indlela yokwazi uNkulunkulu neyokuthola ukwamukelwa Nguye.

UKristu wezinsuku zokugcina uletha indlela eya ekuphileni kwaphakade.

Okwedlule: 207 Ingabe Uyawazi Umthombo Wokuphila Okuphakade?

Okulandelayo: 210 Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

418 Ukubaluleka Komthandazo

IUmthandazo ungenye yezindlela umuntu asebenzisana ngazo noNkulunkulu,ukubiza uMoya Wakhe kanye nokuthintwa nguNkulunkulu.Uma uthandaza...

814 Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

IUyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho?Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa?Uyoba kanjani...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi