Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

745 Okucatshangwa NguNkulunkulu Ngezenzo Zomuntu

I

Ukukhathazeka kukaNkulunkulu kuyaqahubeka ukuba

Yindlela ngamunye wenu enenza ngayo

nendlela enikhuluma ngayo.

Phezu kwalesi sisekelo, uyonquma isiphetho senu.

UNkulunkulu kufanele akwenze kucace lokhu kini.

Ngeke abe nabubele

kulabo abangathembekile ngezikhathi zosizi,

Noma ngabe ningobani,

Ububele bakhe buhamba bugcine.

Akabathandi labo abakhaphelayo,

ingasaphathwa eyokuthanda ukusondelana

nalabo abadalula okuthandwa ngabangani babo.

Lokhu kuyisimo sikaNkulunkulu nombono Wakhe.

Lokhu kuyisimo sikaNkulunkulu nombono Wakhe.

II

Yilokhu okufanele uNkulunkulu akutshele khona:

Noma ngubani owephulayo, wephula inhliziyo Yakhe

ngeke athole uzwelo kabili;

labo abebethembekile bayohlala besenhliziyweni Yakhe.

Ububele bakhe buhamba bugcine.

Akabathandi labo abakhaphelayo,

ingasaphathwa eyokuthanda ukusondelana

nalabo abadalula okuthandwa ngabangani babo.

Lokhu kuyisimo sikaNkulunkulu nombono Wakhe.

Lokhu kuyisimo sikaNkulunkulu nombono Wakhe.

Okwedlule:UNkulunkulu Usindisa Isintu Ngokuphelele Ngokwahlulela Nokusola

Okulandelayo:Inhloso Engemuva Kokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu Ezinsukwini Zokugcina

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …

 • UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

  I Kusuka ekuqaleni kuze kube namuhla, yisintu kuphela esibe nendlela yokukhuluma noNkulunkulu, sixoxe noNkulunkulu. Phakathi kwazo zonke izidalwa, zon…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…