119 Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho

Ukuqonda iqiniso kukhulula umoya womuntu kumenze ajabule.

Iqiniso lelo!

Ngigcwele ukuzethemba ezwini likaNkulunkulu futhi anginakho ukungabaza.

Singaba kanjani nokungabaza?

Anginakho ukuphika, angihlehli emuva, angiphelelwa yithemba.

Buka!

Ngiqhuba umsebenzi wami ngenhliziyo yami yonke nangengqondo futhi anginakho ukukhathazeka ngenyama.

Angimubi, futhi!

Noma izinga lami lokuphila liphansi, nginenhliziyo eqotho.

Ngempela?

Ngizibophezele ngokuphelele kuzo zonke izinto ukuze ngenelise intando kaNkulunkulu. (Yebo, lokho kulungile!)

Ngiyalenza iqiniso, ngilalele uNkulunkulu, ngizame ukuba umuntu oqotho.

Kwakuhle!

Ngivulelekile futhi ngiqotho, anginankohliso, ngiphila ekukhanyeni.

Kuhle kakhulu!

Bantu abaqotho, wozani ngokushesha, sivulelane izinhliziyo.

Nonke bantu enithanda uNkulunkulu, wozani nihlanganyele nathi njengabangani abahle.

Owokuqala,

Owesibili,

Owesithathu,

sonke singabangani beqiniso.

Bonke abantu abathanda iqiniso bangabafowethu nodadewethu. (Umndeni!)

Bantu abajabulile, wozani nihlabelele nidanse nidumise uNkulunkulu.

Hlabelelani! Nidanse!

Kuyinjabulo ukuba ngumuntu oqotho!

Kuyinjabulo ukuba ngumuntu oqotho!

Ukuba ngumuntu oqotho impela kuyajabulisa!

(Umuntu obusisekile!)

Siyawuqonda umbono!

(Kuhle kangaka ukuqonda iqiniso!)

Siphila njengabantu!

Yebo, inhliziyo eqotho iyigugu!

Ngabe lena akuyona indlela yokuhanjwa?

(UNkulunkulu akafuni okuningi kithina.)

Nika inkazimulo kuNkulunkulu!

Akekho ozonda abantu abaqotho, angithi?

Abantu abakhohlisayo bayanyanyisa! Ewu!

Abantu abaqotho kuphela abanenjabulo yeqiniso. (Injabulo yeqiniso!)

Okwedlule: 114 Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu

Okulandelayo: 137 Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

814 Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

IUyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho?Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa?Uyoba kanjani...

296 Usizi lweSintu esoNakele

1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini,engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo,engazi...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi