Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

229 Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

 I

Nikelani ngakho konke eniyikho!

Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu.

UNkulunkulu uzolungiselela lokho okunilungele.

 II

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Uma nilahlekelwa ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke aniphathe kabi.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Zinikeleni kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyonibusisa ngakho konke. Vukani!

 III

Injabulo nokondliwa ngeke kuphele.

Ngoba uNkulunkulu wake wathi: “Lowo olahlekelwa ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, uyobusiswa kakhulu.”

Zonke izibusiso ziyonikezwa bonke labo abalahlekelwa ngempela ngenxa kaNkulunkulu.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Uma nilahlekelwa ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke aniphathe kabi.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Zinikeleni kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyonibusisa ngakho konke.

 IV

Ukuba abantu abazuzwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, anizizwa yini nibusisekile?

Ukuba abantu abazuzwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, anizizwa yini nibusisekile?

Ukuba abantu abazuzwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, anizizwa yini nibusisekile?

Ukuba abantu abazuzwe nguNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, anizizwa yini nibusisekile?

 V

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Uma nilahlekelwa ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke aniphathe kabi.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Zinikeleni kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyonibusisa ngakho konke.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Uma nilahlekelwa ngobuqotho ngenxa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke aniphathe kabi.

Vukani, bambisanani noNkulunkulu!

Zinikeleni kuNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyonibusisa ngakho konke.

Vukani! Vukani!

Okwedlule:Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

Okulandelayo:Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene