Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

121 Kulapho Umuntu Azi UNkulunkulu Lapho Engamesaba Khona UNkulunkulu futhi Agweme Ububi

 I

Ukuze ugweme ububi, kufanele ufunde ukwesaba uNkulunkulu.

Ukuze uthole ukwesaba, kufanele ufunde ngoNkulunkulu.

Ukuze ufunde ngoNkulunkulu kufanele wenze amazwi Akhe,

uzwe ukwahlulela nokuqondisa Kwakhe.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu.

Umuntu angesaba uNkulunkulu agweme ububi kuphela uma azi uNkulunkulu.

 II

Ukuze wenze amazwi kaNkulunkulu,

kufanele ubhekane ubuso nobuso noNkulunkulu kanye namazwi Akhe.

Cela ukuthi uNkulunkulu alungise izimo zakho, ukuze ukwazi ukuzwa amazwi Akhe.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu.

Umuntu angesaba uNkulunkulu agweme ububi kuphela uma azi uNkulunkulu.

 III

Ukuze ubhekane ubuso nobuso nezwi likaNkulunkulu,

uzodinga inhliziyo eqotho, ukuzimisela ukwamukela iqiniso.

Kudinga isifiso sakho sokuba umuntu woqobo, ukuzimisela kwakho ukuhlupheka, ukuze ugweme ububi.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu. Umuntu angesaba uNkulunkulu kuphela uma azi uNkulunkulu.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu.

Umuntu angesaba uNkulunkulu agweme ububi kuphela uma azi uNkulunkulu.

 IV

Yana phambili, sondela kuNkulunkulu, ukubaluleka kokuphila kwakho kuyokhula.

Inhliziyo yakho iyoba msulwa kangcono, ukuphila kwakho kuyokhanya, kube nenhloso futhi kugqame.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu. Umuntu angesaba uNkulunkulu kuphela uma azi uNkulunkulu.

Ukwesaba uNkulunkulu nokugwema ububi kunezintambo eziningi zokuxhumana,

ukuxhumana nokwazi uNkulunkulu.

Umuntu angesaba uNkulunkulu agweme ububi kuphela uma azi uNkulunkulu.

Okwedlule:Ngabasondelene NoNkulunkulu Kuphela Abafanele Ukumsebenzela

Okulandelayo:UNkulunkulu Ubeka Ithemba Lakhe Ngokuphelele Kumuntu

Okuqukethwe Okuhlobene