Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

38 IGunya naMandla uNkulunkulu Awaveza Uma eba seNyameni

 I

UNkulunkulu weza emhlabeni ikakhulu ukuzofeza,

iqiniso “laLizwi eba yinyama,”

Lawo ngamazwi kaNkulunkulu evela enyameni,

(kungafani naseTestamenteni Elidala, ngosuku lukaMose, uNkulunkulu wakhuluma ngqo esezulwini).

Ayogcwaliseka ngeNkathi Yeminyaka Eyinkulungwane Yombuso

Abe amaqiniso abantu abangawabona,

ukuze wonke umuntu ezobona ukugcwaliseka okuyikho ngamehlo abo.

Incazelo le ejulile kaNkulunkulu eba yinyama.

Lokho okuthi, umsebenzi kaMoya uyagcwaliseka

ngenyama nangezwi.

Le incazelo yangempela “kaLizwi eba inyama,

ULizwi evela esenyameni.”

 II

UNkulunkulu kuphela ongakhuluma ingqondo kaMoya,

UNkulunkulu kuphela esenyameni ongakhulumela uMoya.

Izwi likaNkulunkulu livela kuNkulunkulu oyinyama.

Wonke omunye umuntu uzoqondiswa yilokhu,

akekho ongeqa lokhu futhi wonke umuntu uphila kulo mngcele.

Kulawa mazwi abantu bayozuza ukuqonda;

Ngaphandle kwalawa mazwi akekho nongaphupha ngokwamukela

amazwi avela ezulwini.

Ileli gunya elikhonjiswa uNkulunkulu ngokuphenduka inyama,

ukuze wonke umuntu ezoqiniseka.

Okwedlule:Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

Okulandelayo:Uma Kuphela UNkulunkulu Eba Yinyama Ezinsukwini Zokugcina Engasindisa Khona Isintu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uyehla Nesahlulelo

  Esehlela esizweni sikadrako omkhulu obomvu. UNkulunkulu uyaphenduka abheke umhlaba bese uqala uzamazama. Ngabe ikhona indawo engabhekani nokwahlulela …

 • Uyakwazi Ukuthunywa Kwakho

   I Uyawazi yini umthwalo, umsebenzi nokuthunywa okusehlombe lakho? Sikuphi isenzakalo esingokomlando wakho wokuthunywa? Uyoba kanjani ngumphathi …

 • Umkhuba Wokufuna Iqiniso

   I Kukho konke ohlangana nakho, yazi ukuthi yiziphi izingxenye zeqiniso ezihambelana nalokhu okuphambi kwakho. Uma ufuna intando kaNkulunkulu nga…

 • Amazwi KaNkulunkulu Ayiqiniso Elingaguquki Phakade

   I Amazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, elingaguquki phakade. UNkulunkulu ungumnikezi wokuphila, futhi nguye kuphela umqondisi womuntu. Ukubaluleka nom…