Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

`

Ihubo Lombuso (III) Bonke Abantu, Bamemeza Ngenjabulo

Bonke abantu babuyelwa ukubona kwabo ekukhanyeni kukaNkulunkulu.

Bonke abantu bajabulela izinto ezinhle ezwini likaNkulunkulu.

Esuka eMpumalanga,

uNkulunkulu ukhanyisa ukukhanya Kwakhe futhi zonke izizwe ziyakhanya.

 I

Embusweni, umuntu noNkulunkulu baphila entokozweni engenamkhawulo.

Sonke isintu sisebenza kanzima, sisebenzela uNkulunkulu ngokwethembeka.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Embusweni, umuntu noNkulunkulu baphila ngokuzwana.

Izulu nomhlaba kuhlangene kakhulu.

Impilo emnandi okoju. Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Manje sekuyisikhathi, uNkulunkulu useqale impilo Yakhe ezulwini.

USathane akasaphazamisi, nabantu bakaNkulunkulu baphumule embusweni Wakhe.

 II

Emhlabeni, abakhethiweyo baphila ekukhanyeni okukhazimulayo kukaNkulunkulu.

Embusweni Wakhe, baphila izimpilo zabo, bejabule ngokungeqhathaniswe.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo. Bonke abantu, bonakalisiwe, bezwe usizi nenjabulo.

Manje ekukhanyeni kukaNkulunkulu, Jabulani. Bantu, hlabelelani nidanse.

Phakamisa inhliziyo yakho, inikele kuNkulunkulu. Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Phakathi kwabantu Bakhe, uNkulunkulu uveza ubuso Bakhe.

Usebe yiNkosi. Uphakanyiswe phakathi kwakho konke.

Bonke abangcwele bembula ubuso babo, obucwebe nobumhlophe njenge-jayidi.

 III

Bonke abantu bakaNkulunkulu balandela uNkulunkulu, lapho ezula esibhakabhakeni esiluhlaza.

Bonke bayabuthana ngezinhliziyo ezijabulile. Amaphimbo anyakazisa amafu.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Konke okudaliwe kuyavuseleleka. Bonke abangcwele basebenza ezulwini

Ekugoneni kukaNkulunkulu, akukho kukhala, akukho bunzima, kuyiwa ekhaya.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Akusekho buhlungu. Akusekho nyembezi. Akusekho nyama futhi.

Umhlaba uyaphela, kodwa amazulu awapheli.

UNkulunkulu uvela kubo bonke. Yile impilo embusweni.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo. Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo. Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Bonke abantu bamemeza ngenjabulo. Bonke abantu bamemeza ngenjabulo.

Okwedlule:Ihubo Lombuso (II) UNkulunkulu Ufikile, UNkulunkulu UyiNkosi

Okulandelayo:Woza eSiyoni Ngokudumisa

Ungase Uthande Nalezi