I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukuzimisela Ukulandela UNkulunkulu

I

Ngikholwa kuNkulunkulu kuze kube namuhla, ekugcineni ngikubonile ukukhanya

Ngihambe indlela emagudlugudlu yokushushiswa nokuhlushwa.

Izwe lingilahlile, nabangani bayaqhela.

Bungaki ubusuku engibuchithe ngithandaza, ngingakwazi ukulala?

Ebumuncwini nasebumnandini, ngichitha izinyembezi eziningi kakhulu.

Usuku lonke ngiyayaluza, ngingenandawo yokuphumula.

Inkululeko iyigama nje. Liphi ilungelo lomuntu?

Ngaze ngamzonda uSathane! Ngilangazelela kuKristu ethatha amandla!

Ubumnyama nobubi bomhlaba bungiqhubela ekufuneni ukukhanya kokuphila komuntu.

UKristu uyiqiniso, indlela, ukuphila, futhi ngiyomlandela kuze kube sekugcineni.

Ubumnyama nobubi bomhlaba bungiqhubela ekufuneni ukukhanya kokuphila komuntu.

UKristu uyiqiniso, indlela, ukuphila, futhi ngiyomlandela kuze kube sekugcineni.

II

UNkulunkulu washaya umelusi, futhi sedlula ekuvivinyweni okukhulu.

Amafu amnyama ayehla, uvalo lugcwele emoyeni.

Izikhathi eziningi ngiwele emhumeni wehlosi, futhi ngiphunyuke emihlathini yokufa.

Amazwi kaNkulunkulu angiduduzile, enikeza ukuqina enhliziyweni yami.

Emva kokuzwa ubuhlungu nokuhlukunyezwa okuningi, ngazi ngokujulile ukuthi uNkulunkulu uyathandeka.

UNkulunkulu ubusa phezu kwezinto zonke, kodwa ukholo lomuntu luyadabukisa.

Ekhozeni lokuvivinywa abantu bathola okuningi.

Ngiyambona uSathane, futhi ngizonda udrako omkhulu obomvu ngokwengeziwe.

Udrako omkhulu obomvu omubi futhi ononya usekhohlakalise futhi wadla imiphefumulo engenakubalwa.

Ukuzuza iqiniso nokuphila akulula, kufanele ngiphindaphinde uthando lwami ngoNkulunkulu ngipholise inhliziyo kaNkulunkulu.

Udrako omkhulu obomvu omubi futhi ononya usekhohlakalise futhi wadla imiphefumulo engenakubalwa.

Ukuzuza iqiniso nokuphila akulula, kufanele ngiphindaphinde uthando lwami ngoNkulunkulu ngipholise inhliziyo kaNkulunkulu.

III

Ngikhumbula umsebenzi kaNkulunkulu, ngizwa ngokujulile ukuthi uNkulunkulu uyathandeka kimi.

Ngivuma ukwahlulela kukaNkulunkulu, isimo sami sithola ukuguquka.

Ubunzima bokucwengwa nokusolwa buletha ulwazi olujule ngokwengeziwe ngoNkulunkulu.

Ukwazi ukukholwa kuNkulunkulu uSomandla kuhle ngempela.

Nginikelela uNkulunkulu wangempela, inhliziyo yami inokuthula.

Ngenza imisebenzi yami ngokwethembeka, nginokuthokoza nakuba kunobunzima.

Ukuphila komuntu kufushane, futhi ukuthanda uNkulunkulu kuyisibusiso esikhulu kakhulu.

Ngikwazi ukusebenzela uNkulunkulu, inhliziyo yami yenelisekile.

NguNkulunkulu uSomandla ongisindisile, futhi unginike ukuphila komuntu kwangempela.

Iphupho lami elimnandi kakhulu lifezekile, futhi ngizophokophela ikusasa.

NguNkulunkulu uSomandla ongisindisile, futhi unginike ukuphila komuntu kwangempela.

Iphupho lami elimnandi kakhulu lifezekile, futhi ngizophokophela ikusasa.

Okwedlule:Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu

Okulandelayo:Umthandazo Wabantu BakaNkulunkulu

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Ihubo Lombuso (1) Umbuso Sewehlele Emhlabeni

  Umbuso kaNkulunkulu usufikile emhlabeni; ubuntu bukaNkulunkulu bugcwele futhi bucebile. Ubani ongama nje angajabuli? Ubani ongama nje angadansi? O Siy…

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…